Lista kandydatów przyjętych do klasy 1

Bałwanek dla Ignasia

Dziękujemy za nominację i z radością przyłączamy się do akcji #trzymamykciukizaignasia.
Uczniowie klas:
kl. III -c z wychowawcą p. Cecylią Ganczarską,
kl. I -a z wychowawcą z p. Renatą Jakieła ,
kl. I -c z wychowawcą p. Renatą Cieśla
oraz dzieci biorące udział w zajęciach świetlicowych z wychowawcą p. Katarzyną Opałka.
W taki oto sposób kolejne bałwanki powędrowały do małego Ignasia.
Chcesz pomóc? Wystarczy tylko:
1. Ulepić bałwana, uwiecznić swoje dzieło i wrzucić na fb.
2. Oznaczyć zdjęcie hasztagami:
#bałwanekdlaignasia
#trzymamykciukizaignasia
#IgnasWOJOWNIK
3. Nominować 3 kolejne osoby.
4. Przekazać 1%podatku oraz udostępnić i polubić stronę
https://www.facebook.com/Trzymamy-kciuki-za-Ignasia-106546214776497/

Cecylia Ganczarska

Lista kandydatów przyjętych do klasy 1

SZKOLNE KOŁO CARITAS PRZEDŚWIĄTECZNIE …..

Świętowanie Bożego Narodzenia uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas SP w Dukli zawsze zaczynają od odwiedzin chorych i cierpiących leżących na Oddziale Paliatywnym, Oddziale Opiekuńczo – Leczniczym i w Hospicjum w Krośnie. Dzieci z wielkim wzruszeniem wręczyły wszystkim pachnące gałązki jodły i śliczne karteczki, które wykonały z Panią Marią Fornal i Panią Marią Twardzik. Sponsorem transportu był Pan Marek Kluk Firma Przewozowo-Usługowa “Marek”.  Każdy zostawił chorym cząstkę swego serca… w którym Bóg i Jego Miłość na pewno się rodzi.

Więcej …

Józefa Winnicka-Sawczuk

sdr

POLA NADZIEI na rzecz Hospicjum w Krośnie

Jak co roku nasza szkoła przyłączyła się do akcji na rzecz hospicjum w Krośnie. Mimo niesprzyjającej aury członkowie Szkolnego Koła Caritas uliczkami Dukli roznosili symboliczne żonkile …. Każdy grosz się liczy. Nigdy nie wiadomo, czy ktoś z naszych bliskich nie będzie potrzebował pomocy w postaci miejsca w Hospicjum. OBY NIE !!! Dziękuję uczennicom i wszystkim, którzy przygotowali własnoręcznie żonkile… pani Marii Fornal, pani Marii Twardzik z uczniami i pani Annie Łątka- Rygiel.

                                                                                                            Józefa Winnicka-Sawczuk

sdr
dav
sdr
01

Podziękowanie dla Szkolnego Koła Caritas

Chętni uczniowie klas starszych Szkoły Podstawowej w Dukli- za zgodą rodziców i przy ich współudziale- od dwóch lat biorą udział w konkursie pro-life „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”. Bardzo dziękujemy za aktywne uczestnictwo zarówno uczniom jak i ich rodzicom. Zachęcamy do dalszego udziału !!!

                                                  Józefa Winnicka-Sawczuk, o. Kalikst Piotrowski, Katarzyna Opałka

Zobacz:

pismo 1>>

pismo 2>>

sdr

Świąteczne odwiedziny

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dukli wraz z opiekunem Szkolnego Koła Caritas i panem Wacławem Solińskim  przekazali- w imieniu uczniów i pracowników szkoły-  życzenia BŁOGOSŁAWIONYCH świąt Bożego Narodzenia dla Oddziału Paliatywnego i Opiekuńczo-Leczniczego w Krośnie. Ta kolejna wizyta była dla nich ważniejsza od wszystkich przedświątecznych planów i gorączkowych przygotowań. Przekazali symboliczny opłatek , gałązki pachnącej jodły i piękne karteczki wykonane przez szkolne koło plastyczne pod kierunkiem pani Marii Fornal i pani Marii Twardzik.

Józefa Winnicka-Sawczuk- opiekun SK Caritas

sdr
dav
dav
dav
dyp1

Wspieramy Polski Czerwony Krzyż

W dniach 10.12-14.12.2018 w naszej szkole odbyła się zbiórka produktów spożywczych oraz środków czystości dla osób starszych – podopiecznych Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie. Uczniowie klas I-VI wykazali się dużym zaangażowaniem i zostało zebranych wiele potrzebnych produktów. Akcję wsparli również nauczyciele: Maria Fornal, Katarzyna Poradyło, Beata Szubrycht i Maria Twardzik. Panie własnoręcznie wykonały kartki świąteczne, które zostały przekazane w prezencie seniorom. Pani kierownik PCK w Krośnie serdecznie podziękowała nauczycielom i uczniom za podjętą inicjatywę i wspaniałe prezenty świąteczne, które wywołały uśmiechy na twarzach jej podopiecznych.

opiekunowie SK PCK Maria Twardzik i Elżbieta Lega

 

dav

SERCA BLISKO LUDZI

Uczniowie działający w Szkolnym Kole Caritas wraz z opiekunem i księdzem Arkadiuszem Wojnickim odwiedzają ludzi starszych i samotnych. Zarówno dla odwiedzanych jak i odwiedzających jest to ogromne przeżycie, które wnosi w serca mnóstwo pozytywnych emocji. Oprócz tego ludzie Ci są jakby niepowtarzalną „księgą”, której karty zapisane są wieloma niesamowitymi historiami – warto je poznawać i przekazywać innym. Uczmy się widzieć obok siebie ludzi samotnych, dla których wizyta drugiego człowieka jest największym darem serca jaki możemy przekazać.

Józefa Winnicka-Sawczuk – opiekun S K Caritas

dav
dav
Lista kandydatów przyjętych do klasy 1

KONCERT CHARYTATYWNY DLA OLUSIA

Dnia 25 listopada 2018 roku w hali MOSiR w Dukli przeprowadzony został KONCERT CHARYTATYWNY DLA OLUSIA „RATUJEMY STÓPKĘ”. Nasza szkoła w bardzo aktywny sposób włączyła się w to szlachetne przedsięwzięcie. SK Caritas otrzymało darowiznę od Jerzego Krzanowskiego, prezesa Nowego Stylu- dziecięce krzesełko obrotowe, które to przekazano na licytację. Szkolne kółko plastyczne z panią Marią Fornal i panią Marią Twardzik przygotowało wymowne serce, mające odzwierciedlać ludzką solidarność i łączność. Pracownicy Szkoły Podstawowej zaangażowali się jak zawsze w sposób serdeczny i jednomyślny w zbiórkę. Uzbierany dar przekazany został przez pana dyr. Stanisława Fornala i przedstawicieli szkoły na ręce rodziców chłopca. Wszystkim SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!! Życzymy Olusiowi zdrowia, a rodzicom chłopca wytrwałości w dążeniu do upragnionego celu – który na pewno osiągną.

Józefa Winnicka-Sawczuk

Lista kandydatów przyjętych do klasy 1

SZKOLNE  KOŁO  CARITAS  DZIAŁAJĄCE  PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  DUKLI

SZKOLNE  KOŁO  CARITAS  DZIAŁAJĄCE  PRZY  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  DUKLI

Czym jest Szkolne Koło Caritas?

Szkolne Koło Caritas zrzesza pod nadzorem opiekuna, uczniów szkoły, którzy chcą wspólnie świadczyć pomoc potrzebującym w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego. Opiekunem jest  nauczyciel Szkoły Podstawowe w Dukli – Józefa Winnicka-Sawczuk. W działalności asystują duszpasterze odpowiedzialni za opiekę i duchowy rozwój grupy. Są to ks. proboszcz Stanisław Siuzdak, ks. Arkadiusz Wojnicki i o. Kalikst Piotrowski. W klasach VII i VIII, które mają zajęcia w drugim budynku przy ul. Armii Krajowej, pracę SKC koordynują nauczyciele; Maria Fornal, Małgorzata Lasek-Such, wicedyrektor Stanisław Fornal.   Szkolne Koło Caritas  powstało z inicjatywy Józefy Winnickiej-Sawczuk w listopadzie 2008 r.  Prawną podstawą powstania Szkolnego Koła  Caritas w placówkach oświatowych jest art. 56 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. Działalność Szkolnego Koła Caritas jest zgodna ze statutem szkoły.

Czym zajmuje się Szkolne Koło Caritas?

Członkowie Szkolnego Koła:

– identyfikują w swym otoczeniu osoby potrzebujące i świadczą im szeroko rozumianą pomoc charytatywną (pomoc w nauce, pomoc w czynnościach życia codziennego, wspólne przedsięwzięcia w czasie wolnym, odwiedziny, pomoc materialna itp.);

– angażują się w pracę placówek wychowawczych i pomocowych działających w jego środowisku ( MGOPS w Dukli, ŚDS w Cergowej, domy dziecka, domy opieki, szpitale – np. Oddział Paliatywny w Krośnie , itd. );

– wspierają działalność charytatywną lokalnej Caritas diecezjalnej i parafialnej przez uczestnictwo w ich działalności i prowadzonych przez nie akcjach (np. kwestach- Akcja na rzecz krośnieńskiego Hospicjum- Pola Nadziei );

– inicjują i przeprowadzają różną pomoc w zakresie swojej społeczności;

– współpracują z siostrami zakonnymi ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera, inicjują akcję „Adopcja Serca na odległość”, utrzymując dzieci z krajów najuboższych Afryki,

– uświetniają swymi występami uroczystości szkolne i środowiskowe, przyczyniając się do ich głębszego przeżycia,

– dają „żywe świadectwo” poprzez które zachęcają innych do podjęcia działalności w S.K. Caritas

– są wsparciem dla Proboszcza parafii, na terenie której podejmują swoje działania.

Jakie korzyści płyną z działania Szkolnego Koła Caritas dla lokalnej społeczności i parafii?

Szkolne Koło Caritas stanowi realny wkład w budowanie lepszego świata i lepszych odniesień międzyludzkich, wzbogaca i urozmaica wychowawcze oddziaływanie szkoły. Jego celem jest upowszechnianie idei wolontariatu, a także wspieranie rodziców i pedagogów w prowadzeniu pracy wychowawczej na terenie szkoły i lokalnej społeczności. Szkolne Koło umacnia młodych w autentycznym przeżywaniu wiary, poprzez organizowanie i udział w różnych akcjach religijnych i charytatywnych. Jest ono również pierwszą pomocą dla parafii, daje żywe świadectwo właściwego postępowania w odniesieniu do drugiego człowieka… do świata.

                                                                                                    Opiekun SK Caritas

                                                                                                   Józefa Winnicka-Sawczuk