Dzień 31-10-2019 (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Jedynie świetlica szkolna pełni dyżury opiekuńcze w godzinach:  6:30 – 16:00.

W tym dniu nie będą wydawane obiady oraz organizowane dowozy uczniów.

                                                                                                              Stanisław Fornal

wicedyrektor