29 października naszą szkołę odwiedziła misjonarka siostra Jolanta Burdak ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera w Krośnie. Pokazała młodzieży wiele pamiątek przywiezionych z Tanzanii oraz z misji w Kurytybie i Sao Paulo w Brazylii.

Więcej informacji i fotek na stronie >>

Fotki >>

29 października naszą szkołę odwiedziła misjonarka siostra Jolanta Burdak ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera w Krośnie. Pokazała młodzieży wiele pamiątek przywiezionych z Tanzanii oraz z misji w Kurytybie i Sao Paulo w Brazylii.

Więcej informacji i fotek na stronie >>

Fotki >>