Świetlica szkolna przy Zespole Szkół nr 1 w Dukli
Bawi – Uczy – Wychowuje

Wychowankowie świetlicy szkolnej biorą udział w konkursach:

Zdjęcie1119 Zdjęcie1116

Julia Trytek i Daria Rajchel (klasa III a) – konkurs plastyczny organizowany przez  Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie (28 luty 2015 r.)

Zdjęcie1112

Aleksandra Opałka (klasa V a) – konkurs plastyczny organizowany przez  Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie (28 luty 2015 r.)