Szanowni Uczniowie i Rodzice!

            Pragniemy zaprosić Was do udziału w projekcie: „Nasza historia na fotografii”, którego celem  jest propagowanie dziejów naszej „Małej Ojczyzny” i budzenie szacunku do dokonań naszych przodków poprzez prezentację fotografii bliskich nam osób i wydarzeń na stronie internetowej szkoły.

                Warunki realizacji projektu:

  1. Podnosząc wagę historyczną projektu chcemy, aby zdjęcia  pochodziły sprzed 1966 roku, czyli miały więcej niż 50 lat,
  2. Realizacja naszych działań ma polegać na skanowaniu fotografii rodzinnych i zamieszczaniu ich na stronie internetowej wraz z krótkim opisem,
  3. Organizatorami projektu są nauczyciele ZS nr 1 Dukli: Stanisław Fornal, Stanisław Kalita, Maria Twardzik, Wacław Soliński i Jarosław Drobiniak,
  4. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie klas 4-6, ich bliscy krewni oraz pracownicy ZS nr 1 w Dukli, tak czynni jak i emerytowani,
  5. Maksymalna liczba, przekazywanych przez uczestników zdjęć, nie może być większa niż 10,
  6. Fotografie można skanować i opisywać samemu, tworzyć albumy fotograficzne w programie – Power Point, a następnie przesyłać w formie elektronicznej na wskazane adresy e-mailowe lub przekazywać organizatorom, do skanowania i opisywania:

Stanisław Fornal – zspdukla@gmail.com,

Stanisław Kalita – skalita@interia.eu,

Maria Twardzik – mari_twa@interia.pl,

Wacław Soliński – waclaws1@wp.pl,

Jarosław Drobiniak – drobiniak@gmail.com,

  1. Uczestnicy projektu pełnoletni wyrażają zgodę osobiście, w formie pisemnej na publikację przekazanych fotografii, a niepełnoletni muszą przedłożyć zgodę rodziców/prawnych opiekunów,
  2. Projekt ma charakter niekomercyjny.

wordZgoda na publikację przekazanych fotografii dla osoby pełnoletniej.

Zgoda na publikację przekazanych fotografii dla osoby niepełnoletniej (ucznia).

Organizatorzy