ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:

imię i nazwisko: Agnieszka Gołąbek

e-mail: inspektorodo@op.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dukli informuje, że w Szkole oraz w jej obszarach funkcjonuje monitoring. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz ochrony mienia Szkoły. Obszar objęty nadzorem w postaci monitoringu jest oznaczony poprzez tabliczki z piktogramami kamery, są to korytarze, szatnie oraz wejścia do budynku Szkoły. Podstawą prawną jest art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016  r. Prawa oświatowego. Z klauzula informacyjną dotyczącą praw osób, których wizerunek został rejestrowany można zapoznać się w siedzibie Szkoły oraz klikając na poniższy link ….

Klauzule informacyjne:

Informacja dotycząca przetwarzania danych dotyczących wizerunku

Klauzula do zamówień do 130 tys zł oraz umów cywilno-prawnych

Klauzula dotycząca ppk

Klauzula dotycząca monitoringu

Klauzula informacyjna dotycząca danych praktykantów

Klauzula informacyjna Covid-19

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach dotyczących informacji publicznej

Klauzula informacyjna pracownicy dydaktyczni, nauczyciele

Klauzula informacyjna dotycząca zadań oświatowych

Klauzula informacyjna pracownicy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w ramach ZFŚS