PROGRAM EKOZESPOŁÓW
 W NASZEJ SZKOLE

„OSZCZĘDZAM ENERGIĘ – CHRONIĘ KLIMAT”

Najważniejsze cele działalności  ekologicznej

  • Rozwijanie wrażliwości uczniów na problemy środowiska.
  • Poznawanie skutków działalności człowieka w środowisku naturalnym.
  • Uświadomienie związku codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabaw na stan środowiska naturalnego.
  • Ukazywanie związku między degradacją środowiska a zdrowiem człowieka.
  • Przekonanie uczniów o konieczności ochrony przyrody w celu zachowania różnorodności biologicznej.
  • Uświadamianie uczniom walorów przyrodniczych, krajobrazowych, turystycznych własnego regionu oraz konieczności ich zachowania.
  • Zachęcanie uczniów do podejmowania działań związanych z ekologicznym stylem życia.
  • Zachęcanie uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska.
PLANOWANIE
Lp. Działania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne
1. Przygotowanie programu kampanii ekozespołów na rzecz ochrony klimatu. październik Nauczyciele – instruktorzy
2. Utworzenie ekozespołów październik Nauczyciele – instruktorzy
3. Zapoznanie uczniów z programem ekozespołów. październik Nauczyciele – instruktorzy
4. Uczniowie przedstawiają swoje propozycje działań zmierzających do poprawy stanu środowiska. październik Członkowie ekozespołów
5. Pomiar śladu ekologicznego Listopad/grudzień Członkowie ekozespołów
ENERGIA
6. Naklejenie nalepek, przypominających o wyłączaniu światła. listopad Członkowie ekozespołów
7. Jak oszczędzać energię – w domu, szkole? Przygotowanie ulotek, gazetek. grudzień Członkowie ekozespołów
8. Detektywi tropiący straty energii. Grudzień Członkowie ekozespołów
9. Wykonanie makiety alternatywnych źródeł energii. Marzec Członkowie ekozespołów
10. Wizyta w sklepie AGD w poszukiwaniu energooszczędnego sprzętu domowego użytku. Kwiecień Członkowie ekozespołów
11. Monitoring licznika energii elektrycznej w szkole Grudzień i kwiecień Członkowie ekozespołów
12. Tropiciele codziennych nawyków Grudzień Członkowie ekozespołów
ODPADY
13. Udział w akcji „Sprzątanie świata” wrzesień Uczniowie, wychowawcy
14. Szkolny konkurs na EKOLUDKA październik uczniowie
15. Selektywna zbiórka odpadów –makulatura

baterie

PaździernikWrzesień-czerwiec Uczniowie, nauczyciele, nauczyciele biblioteki szkolnejSamorząd Uczniowski, ekozespoły
16. Wycieczka do Składowiska Odpadów w Dukli – „Co się dzieje z naszymi śmieciami” listopad Uczniowie, nauczyciel – opiekun
17. Wykonanie ekologicznej Szopki Bożonarodzeniowej listopad uczniowie
18. Wycieczka do Oczyszczalni Ścieków w Krośnie Kwiecień/maj Uczniowie, nauczyciel – opiekun
19. Konkurs na projekt torby ekologicznej styczeń uczniowie
20. Ekologiczna moda marzec Samorząd Uczniowski
WODA
21. Poznanie właściwości wody poprzez doświadczenia kwiecień uczniowie
22. Rady na oszczędzanie wody – wykonanie gazetek i hasła promujące oszczędzanie wody kwiecień Członkowie ekozespołów
23. Poznanie naszej rzeki Jasiołki. Maj/czerwiec Członkowie ekozespołów
24. Wizyta w oczyszczalni ścieków maj Uczniowie z opiekunami
25. Wykonanie i rozwieszenie naklejek o oszczędzaniu wody kwiecień Członkowie ekozespołów
ZDROWE ODŻYWIANIE I EKOLOGICZNE ZAKUPY
26. Projekt torby ekologicznej styczeń uczniowie
27. Wycieczka do sklepu ze zdrową żywnością marzec Członkowie ekozespołów
28. Wykonanie sałatki owocowej listopad uczniowie
29. Zdrowe odżywianie – gazetka grudzień Uczniowie klas 4
30. Poznanie produktów ekologicznych – wykorzystanie książek „Skąd się biorą produkty ekologiczne” listopad Uczniowie klas 4
INNE DZIAŁANIA
31. Dokarmianie ptaków zimą, zbiórka pokarmu Listopad- marzec Członkowie ekozespołów
32. Gazetka o rozsądnym dokarmianiu ptaków listopad Opiekun ekozespołów
33. Wykonanie listy zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w naszym regionie maj Członkowie ekozespołów
34. Pomiar śladu ekologicznego na zakończenie kampanii maj Członkowie ekozespołów

 

Opracowała:

Katarzyna Poradyło