Informacje i dokumenty szkolne

Standardy ochrony małoletnich w SP w Dukli

Plan lekcji 2023/2024 – II półrocze

Plan lekcji 2023/2024 – aktualizacja

Statut Szkoły Podstawowej w Dukli-stan aktualny na 2023/2024

Program wychowawczo profilaktyczny

Koncepcja Pracy Szkoły

 Misja i Wizja Szkoły

Szkolny zestaw podręczników 2023/2024

Szkolny zestaw programów nauczania 2023/2024

Regulamin udostępniania podręczników szkolnych

 Kompetencje kluczowe-poradnik
 
BEZPIECZNA SZKOŁA –  PORADNIK na temat „Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”