Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki

R. Bacon

Stronę prowadzi

mgr Dorota Szczepanik

Trening przed sprawdzianem

Pamiętaj

W klasie szóstej szkoły podstawowej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami. Napisanie sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Jeśli ktoś do niego nie przystąpi, musi powtarzać ostatnią klasę szkoły podstawowej i napisać go w następnym roku. Dla uczniów, którzy nie przystąpią do sprawdzianu z powodu wypadków losowych w pierwszym terminie, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznaczy dodatkowy termin.

 Wynik sprawdzianu jest informacją dla szkoły, ale przede wszystkim będzie ważny dla ciebie – pokaże Ci, ilu rzeczy się nauczyłeś, w czym jesteś dobry, a nad czym powinieneś jeszcze popracować. Każdego roku uczniowie piszą sprawdzian w kwietniu. Wyniki nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły podstawowej, będzie jednak odnotowywany na świadectwie ukończenia szkoły.

Sprawdzian opracowywany jest w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego i standardy wymagań egzaminacyjnych, ma charakter ponadprzedmiotowy i sprawdza umiejętności w zakresie:  

  • czytania,
  • pisania,
  • rozumowania,
  • korzystania z informacji,
  • wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Arkusze do przeprowadzania sprawdzianu są przygotowywane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne i są jednolite w całym kraju.