Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły:

 • 31.10. 2023
 • 29-30. 04.2024
 • 2.05.2024
 • 31.05.2024
 • 14, 15, 16 maja 2024 – dni egzaminu ósmoklasisty

Pozostałe dni wolne wynikające z kalendarza roku szkolnego:

 • 1 listopada 2023 – Wszystkich Świętych
 • Święta Bożego Narodzenia przerwa od 23-31 grudnia 2023
 • 1 stycznia 2024 Nowy Rok
 • Ferie zimowe: 29.01.2024-11 02. 2024
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 28.03.2024-2.04. 2024
 • 1 Maja 2024 – Święto Pracy
 • 3 Maja 2024 – Święto Konstytucji 3 Maja
 • Boże Ciało – 30.05.2024
 • Wakacje 22 czerwca 2024 do 31 sierpnia 2024

red. Arkadiusz  Twardzik