Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły:

 • 31.10. 2022
 • 2.05.2023
 • 4.05.2023
 • 5.05.2023
 • 23, 24,25 maja 2023 – dni egzaminu ósmoklasisty
 • 9 czerwca 2023

Pozostałe dni wolne wynikające z kalendarza roku szkolnego:

 • Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2022
 • 1 listopada 2022 – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2022 – Narodowe Święto Niepodległości
 • Święta Bożego Narodzenia przerwa od 23-31 grudnia 2022
 • 1 stycznia 2023 Nowy Rok
 • Ferie zimowe: 16-29 stycznia 2023
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 6-11 kwietnia 2023
 • 1 Maja 2023 – Święto Pracy
 • 3 Maja 2023 – Święto Konstytucji 3 Maja
 • Boże Ciało – 8 czerwca 2023
 • Wakacje 24 czerwca 2023 do 31 sierpnia 2023

red. Arkadiusz  Twardzik