Ruszają zapisy dla chętnych, do korzystania z posiłków obiadowych w nowym roku szkolnym. Deklaracje można wybrać w szkole lub pobrać z tej strony (strona pierwsza – deklaracja, strona druga – oświadczenie RODO) , wypełnioną należy złożyć u Kierownika Stołówki. Z wydawaniem obiadów w roku szkolnym 2023/2024 ruszamy od 5 września (wtorek).

                                   aktualne stawki za posiłek obiadowy

6,0 zł – uczniowie porcja mniejsza

 7,0 zł – uczniowie porcja większa

 14,00 zł – pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni

ZAPISY NA STOŁÓWKĘ SZKOLNĄ

Rok 2023/2024

Do pobrania:

Szkoła Podstawowa w Dukli klasy 0-8

Click to access deklaracja-2023-2024-uczen-Sp-Dukla-kl-0-8.pdf

http://sp.dukla.pl/wp-content/uploads/2022/08/4-OSWIADCZENIE-RODO.pdf

Pozostałe szkoły

deklaracje są dostępne w każdej ze szkół

http://sp.dukla.pl/wp-content/uploads/2022/08/4-OSWIADCZENIE-RODO.pdf

Pracownicy

Click to access deklaracja-2023-2024-pracownik-szkoly.pdf

http://sp.dukla.pl/wp-content/uploads/2022/08/4-OSWIADCZENIE-RODO.pdf

UWAGA !!!

Od 1 marca 2020 wpłaty za obiady można uiszczać tylko bezgotówkowo

numer rachunku (tylko dla uczniów szkoły podstawowej w Dukli), na który należy wpłacać opłatę:

95 1130 1105 0005 2475 6920 0002

W dopisku proszę podawać:

– imię nazwisko dziecka

– miesiąc

– miejscowość szkoły (np. Sp. Dukla, ul. Kosciuszki13)

Posiłki w stołówce szkolnej przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, na bazie wysokiej jakości produktów, od lokalnych dostawców oraz spełniają wymogi obowiązującego rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016 poz. 1154).

Kto może korzystać z posiłków w stołówce?

 1.  uczniowie Szkoły Podstawowej w Dukli
 2.  uczniowie pozostałych szkół z terenu Gminy Dukla
 3.  pracownicy szkół
 4.  Gminny Klub Seniora

Jak można zapisać się i ile kosztują posiłki?

Aby zapisać się na posiłki, należy wypełnić druk deklaracji na dany rok szkolny oraz oświadczenie RODO, które stanowi integralną część deklaracji. (Zapisać się można także, w trakcie roku szkolnego.)

W deklaracji można zaznaczyć posiłki na wszystkie lub wybrane dni w tygodniu.

Jednodaniowy posiłek obiadowy kosztuje odpowiednio:

 6,0 zł – uczniowie porcja mniejsza

 7,0 zł – uczniowie porcja większa

 14,00 zł – pracownicy  (7 zł tzw. wsad do kotła + 7 zł koszty przygotowania  posiłku)

Opłata za posiłki naliczana jest z góry, za dni robocze w miesiącu (chyba, że zostały zaznaczone wybrane dni w tygodniu).

Jak można zapłacić za posiłki?

Opłatę można uiścić

 •   na wskazany numer rachunku bankowego  (po wcześniejszym ustaleniu kwoty wpłaty)

Co należy zrobić w przypadku choroby, wycieczki lub nieobecności dziecka na obiedzie?

Należy zgłosić tzw. odpis. Aby odpis mógł być uwzględniony i odliczony od płatności  w kolejnym miesiącu, należy zgłosić nieobecność dziecka na posiłku najpóźniej do godziny 8.30  w danym dniu.

Odpis można zgłosić

 • osobiście u kierownika stołówki,
 • telefonicznie  780-051-990  – kierownik stołówki                                              

W jakich godzinach można skorzystać z posiłku?

Posiłek obiadowy dla szkół zewnętrznych wydawany jest w termosach o godzinie 10.30

Posiłek  obiadowy dla uczniów i pracowników szkoły w Dukli wydawany jest od godziny 12.00 do 14.55

W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.

Posiłki w stołówce szkolnej przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, na bazie wysokiej jakości produktów, od lokalnych dostawców oraz spełniają wymogi obowiązującego rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016 poz. 1154).

Miło mi poinformować, iż złożony przez naszą szkołę wniosek w roku 2020, w ramach 3 rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  na kwotę 99 996,00 zł przeszedł pozytywnie i uzyskaliśmy 80 % dofinansowania projektu, co stanowi kwotę 79996,80 zł.

W ramach projektu przeprowadzono:

 • odnowienie pomieszczeń jadalni, w budynku przy ulicy Kościuszki 13,
 • wykonano całkiem nową, nowoczesną rozdzielnię posiłków z jadalnią, w  budynku przy ul Armii Krajowej 1,
 • dokupiono nowy drobny sprzęt oraz między innymi nowe urządzenia,  stoły, okapy,
 • zamontowano nowe zbiorniki na ciepłą wodę użytkową.