Szkoła Podstawowa w Dukli

38-450 Dukla, ul. Kościuszki 13

tel. 134331570

Dyrektor Szkoły: Jerzy Pęcak

e-mail: dyrektor@szkola.dukla.pl

Druga lokalizacja Szkoły dotycząca klas szóstych, siódmych i ósmych

Budynek  przy ul. Armii Krajowej 1 w Dukli

tel. 13 4330008