Google VR na lekcji w klasie 8c
Google VR na lekcjach w klasie 6a i 7b
Wirtualna rzeczywistość na lekcji w klasie 6b
„Pyszne zajęcia”- robimy użytek z zakupionych gofrownic
Słomki konstrukcyjne na zajęciach świetlicowych
Szkolenie nauczycieli „Obsługa i zastosowanie druku 3D w procesie dydaktycznym
Zajęcia z druku 3D dla uczniów

Pragniemy poinformować, że nasza szkoła wzięła udział w programie „Laboratoria Przyszłości” i otrzymała wsparcie finansowe, za które został zakupiony sprzęt do wykorzystania na różnego rodzaju zajęciach prowadzonych z uczniami.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

W ramach „Laboratoriów Przyszłości” szkoły otrzymują wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Wśród sprzętu zakupionego przez szkołę w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” znalazł się ten zaliczany do  wyposażenia podstawowego (obowiązkowego) oraz dodatkowy wybierany przez szkołę.

Dzięki udziałowi w programie zakupiliśmy:

1. Drukarki 3D  wraz z laptopami i skanerem 3D oraz zestawem filamentów
2. Zestawy edukacyjne – mikrokontrolery oraz stacje lutownicze
3. Aparaty fotograficzne oraz sprzęty przydatne do nagrań AV:  statyw, gimbal, oświetlenie, mikrofon i mikroport do nagrań
4. Zestawy robotów edukacyjnych
5. Google wirtualnej rzeczywistości
6. Zestawy klocków edukacyjnych
7. Zestawy nagłośnieniowe
8.  Maszynę do szycia
9. Opiekacze
10. Lodówki
11 Wiertarko-wkrętarki
12. Tablice suchościeralne
13. Metalowe szafy na narzędzia

Planujemy wykorzystywanie tego sprzętu zarówno na zajęciach lekcyjnych, np. technika, informatyka, biologia, fizyka, chemia, geografia, matematyka, jak i pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów oraz w czasie zajęć świetlicowych.

 Wyposażenie ma szansę pomóc w kształtowaniu i rozwijaniu różnych umiejętności naszych uczniów. Wymienić tu można umiejętności manualne i techniczne, umiejętności kreatywnego myślenia, myślenia matematycznego i algorytmicznego, umiejętności prezentacji własnych wytworów  oraz innych ważnych umiejętności w  naukach przyrodniczych, technologii oraz stosowaniu systemów informacyjno-komunikacyjnych.

Arkadiusz Twardzik