Samorząd Uczniowski wraz ze Szkolnym Kołem PCK

organizują akcję

„GÓRA GROSZA”

W dniach od 22 listopada do 3 grudnia na terenie szkoły będzie przeprowadzona zbiórka drobnych pieniędzy.
Zachęcamy wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników naszej szkoły do włączenia się do akcji.

  KAŻDY GROSZ SIĘ LICZY