Jak rozwiązywać zadania tekstowe?

Staraj się zrozumieć zadanie: 

 1.  Przeczytaj treść kilka razy.
 2.  Uświadom sobie co jest dane.
 3.  Podkreśl pytanie końcowe.
 4.  Uświadom sobie co masz znaleźć.
 5.  Określ niewiadome.

Ułóż plan rozwiązania i zrealizuj go:

 1.  Czy robiłeś już podobne lub takie samo zadanie?
 2.  Jeśli tak, to czy pamiętasz metodę?
 3.  Czy znasz potrzebne wzory i twierdzenia?
 4.  Jeśli nie, to czy wiesz gdzie i jak je znaleźć?
 5.  Zrealizuj kolejno plan rozwiązania:
  1.  zrób rysunek pomocniczy; pamiętaj, że prawie każdą sytuację można narysować schematycznie,
  2.  oznacz niewiadome takimi symbolami, aby kojarzyły się one jednoznacznie z ich nazwami,
  3.  nie wprowadzaj zbędnych oznaczeń,
  4.  opisz niewiadome pełnymi zdaniami,
  5.  znajdź w treści zadania lub na rysunku pary równych wielkości, wyobraź sobie każde równanie jako wagę będącą w równowadze,
  6.  napisz równania,
  7.  rozwiąż równania tą metodą algebraiczną, w której czujesz się najmocniejszy

Ostatnie spojrzenie na zadanie:

 1.   Wykonaj sprawdzenie.
 2.  Czy można rozwiązać to zadanie prościej lub inaczej?
 3.  Jakie błędy popełniłeś?
 4.  Z czym miałeś największe kłopoty?
 5.  Czego nauczyłeś się rozwiązując to zadanie?

Podanie odpowiedzi do rozwiązanego zadania.

D. Szczepanik