Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego (zerówki) na rok szkolny 2023/2024 została wywieszona w gablocie znajdującej się wiatrołapie budynku szkoły przy ul. Kościuszki 13, przy wejściu głównym.