Podstawowe informacje o egzaminie ósmoklasisty:


MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIÓW

1. Materiały pomocnicze do pracy z arkuszem egzaminacyjnym (z lektorem):

2. Materiały pomocnicze do egzaminu z matematyki (z lektorem):

3. Materiały pomocnicze do egzaminu z języka poskiego:

Filmy dla uczniów i rodziców na temat egzaminu ósmoklasisty>>obejrzyj>>


Termin egzaminu (główny)

1. język polski–23 maja 2023 r. (wtorek)–godz. 9:00
2. matematyka–24 maja 2023 r. (środa)–godz. 9:00
3. język obcy nowożytny–25 maja 2023 r. (czwartek)–godz. 9:00

Termin egzaminu (dodatkowy)
1. język polski–12 czerwca2023 r. (środa)–godz. 9:00
2. matematyka–13 czerwca 2023 r. (czwartek)–godz. 9:00
3. język obcy nowożytny–14  czerwca 2023 r. (piątek)–godz. 9:00

  • Ogłoszenie wyników 3 lipca 2023
  • Zaświadczenia o wynikach egzaminu zostaną przekazane uczniom  dnia 6 lipca 2023 r.
  • Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem koniecznym do ukończenia szkoły podstawowej.
  • Wyniki egzaminu będą miały między innymi wpływ na ilość punktów branych pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

TUTAJ ZNAJDUJĄ SIĘ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY>> 

Komunikat dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i form egzaminu ósmoklasisty 2022/2023>>

Szkolne zasady i procedury przygotowania, organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty>>

Plakat informacyjny – o czym należy pamiętać podczas egzaminu?>>

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH na rok szkolny 2022/2023

Terminy rekrutacji    >>pobierz<<

Ósmoklasisto, jeżeli jesteś zainteresowany dalszym kształceniem w Liceum Ogólnokształcącym w Dukli, zapoznaj się z informacjami dostępnymi pod poniższym linkiem:

Liceum Ogólnokształcące w Dukli


Ósmoklasisto, jeżeli wybierasz się do szkoły ponadpodstawowej w Krośnie, to musisz skorzystać z systemu elektronicznego naboru. Link umieszczono poniżej.

Nabór Krosno>>

W systemie tym znajdziesz szczegółowe poradniki jak przejść przez rekrutację.

Szkoły ponadpodstawowe poza Krosnem- Dukla, Rymanów, Miejsce Piastowe, Iwonicz, Jedlicze nie są objęte tym samym elektronicznym naborem, co Krosno. Informacje na temat rekrutacji do tych szkół należy szukać na ich stronach internetowych.

redagujący Arkadiusz Twardzik