wydawanie

Jak i kiedy odebrać świadectwo szkolne?

Po uwzględnieniu sytuacji epidemicznej, wytycznych sanitarnych i liczby uczniów naszej Szkoły zapadła decyzja, że zakończenie roku szkolnego będzie oparte jedynie na spotkaniu uczniów z wychowawcami w celu odbioru świadectw ukończenia szkoły.

Poniżej przedstawiamy organizację odbioru:

Klasy 0-5 – budynek przy ulicy Kościuszki 13

Harmonogram_0-5>>

Klasy 6-8 – budynek przy ulicy Armii Krajowej 1

Harmonogram_6-8>>

Arkadiusz Twardzik

wicedyrektor

KOMUNIKAT

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br.

Na podstawie publikacji MEN informujemy, że:

 • Do 26 czerwca br. przedłużona zostaje przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.
 • Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Ponadto wznowiona zostanie działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchomiona zostaje również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia w tym zakresie.
 • W piątek, 26 czerwca uczniowie będą mogli odebrać świadectwa, chyba, że dyrektor, z uwagi na sytuację epidemiczna, wyznaczy inny termin.
 • Od soboty, 27 czerwca dzieci i młodzież rozpoczną wakacje.
kons_opiek_1-3

Zajęcia opiekuńczo wychowawcze z elementami dydaktyki oraz konsultacje

Szanowni Państwo

Zamieszczamy podstawowe  informacje dotyczące sposobu organizacji zajęć opiekuńczo wychowawczych z elementami dydaktyki dla klas I-III oraz konsultacji dla uczniów klas starszych

>Zajęcia dla klas I-III>>pdf

>>konsultacje dla uczniów-zasady>>pdf>

>>harmonogram konsultacji-klasy 6>>

>>harmonogram konsultacji-klasy 7>>

>>harmonogram konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych – klasy 8>>

>>harmonogram konsultacji  przedmioty inne niż egzaminacyjne-klasy 8>>

>>harmonogram konsultacji – klasy 4>>

>>harmonogram konsultacji – klasy 5>>

729x308

Wytyczne dla rodziców dzieci korzystających z oddziału przedszkolnego

Przekazujemy wytyczne dla rodziców opublikowane przez GIS, MZ i MEN w związku z otwieraniem przedszkoli od dnia 6 kwietnia 2020

Rodzicu,

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

zdalne_komunikat24_kwietnia

Komunikat – przedłużenie przerwy w nauczaniu stacjonarnym

Informujemy, że do 24 maja 2020. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

Do tego czasu zgodnie z zapowiedzią Ministra Edukacji Narodowej nauka w szkołach będzie prowadzona zdalnie.

Ogłoszono również termin tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Na jego przeprowadzenie wyznaczono dni 16, 17, 18 czerwca 2020r.

Arkadiusz Twardzik-wicedyrektor

Wielkanoc2020

Życzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę aby tradycyjna formuła “dużo zdrowia” nabrała szczególnego wymiaru jak również skłoniła nas do refleksji nad istotą Świąt Wielkiej Nocy, gdy po czasie ciemności przychodzi radość Zmartwychwstania.
Niech te święta napełnią nas nadzieją na lepsze wolne od wszelkich chorób jutro.
Dużo, dużo zdrowia wytrwałości we wszelkich zamierzeniach oraz spełnienia wszelkich marzeń.

Życzy Jerzy Pęcak

Do_26_kwietnia

Komunikat-przedłużenie przerwy w nauczaniu stacjonarnym

Informujemy, że do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym  9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Egzaminy ósmoklasisty zostaną przesunięte na nowe terminy, które zostaną podane do publicznej wiadomości w czasie późniejszym. Podobnie terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych ulegną korekcie.

Arkadiusz Twardzik

KOMUNIKAT

Komunikat dyrektora

Szanowni Państwo,

W związku z pojawieniem się koronawirusa  w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo prosimy  o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Zachęcamy Państwa do załatwiania pilnych spraw, jeżeli tylko jest to możliwe, telefonicznie 134331570  lub pocztą elektroniczną:

 1. dyrektor@szkola.dukla.pl – dyrektor Jerzy Pęcak
 2. sfornal@szkola.dukla.pl – wicedyrektor Stanisław Fornal
 3. atwardzik@szkola.dukla.pl -wicedyrektor Arkadiusz Twardzik
 4. btrybus@szkola.dukla.pl -kierownik gospodarczy, kasa szkolna
 5. stolowka@szkola.dukla.pl – kierownik stołówki
 6. intendent@szkola.dukla.pl -intendent

 

Podanie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej dla dzieci  dostępne jest na naszej stronie internetowej, wypełnione i podpisane podania można zeskanować i przesyłać  na adres dyrektor@szkola.dukla.pl. Podania w wersji papierowej prosimy przekazać  w wyznaczonym miejscu, na parterze szkoły(korzystamy z dzwonka przy wejściu).

Nauczyciele są do Państwa dyspozycji za pośrednictwem dziennika elektronicznego. W ten sposób będą się komunikować z uczniami oraz Państwem.

Jerzy Pęcak

nauka zdalna

Nauka zdalna

Zważywszy na zawieszenie zajęć w szkołach prosimy rodziców o dopilnowanie, aby uczniowie sprawdzali przesyłane do nich przez nauczycieli informacje i polecenia w ramach tzw. zdalnego nauczania.
Poniżej publikujemy  wybrane linki do zasobów edukacyjnych rekomendowane przez MEN, które uczniowie mogą  wykorzystywać.

Pozostałe zasoby:

 1. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 2. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 3. Portal lektury.gov.pl
 4. Strona Centrum Nauki Kopernik
 5. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
 6. Serwis Ninateka
 7. Serwis Muzykoteka Szkolna
 8. Biblioteka Cyfrowa Polona

Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów i nauczycieli

Arkadiusz Twardzik