Beata 3

Akcja challenge niebieskie motyle 2021

Świetlica szkolna Szkoły Podstawowej w Dukli została nominowana przez Przedszkole Gminne w Dukli – grupę „Motylki” do wzięcia udziału w akcji: „Jesteśmy z Wami Niebieskimi Motylami”. Celem akcji jest poszerzenie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej ubrały się na niebiesko, wykonały prace plastyczne „motyle” według własnej inwencji twórczej. Poniżej zamieszczamy fotorelację z przeprowadzonej akcji.

Dziękujemy za nominację p. Marioli Gajek z grupy „Motylki”.

Nominujemy:

p .Cecylię Ganczarską z klasą IIIc SP w  Dukli,

p. Małgorzatę Zych, logopedę z uczniami uczęszczającymi na zajęcia logopedyczne,

p. Radosława Ziębę, dyrektora LO w Dukli z uczniami.

Trzymamy kciuki za nominowane osoby i życzymy powodzenia!

Wychowawcy świetlicy szkolnej

Więcej

Lista kandydatów przyjętych do klasy 1

Nauczanie hybrydowe w klasach 1-3 w okresie: 26.04-30.04.2021

 
 W związku z wprowadzeniem od przyszłego tygodnia nauczania hybrydowego w klasach 1-3 informujmy, że od 26.04.2021 do 30.04.2021 klasy te będą uczęszczały do szkoły według następującego harmonogramu, realizując dotychczas obowiązujący plan zajęć:

poniedziałek – 26.04: 1a, 1b, 2a, 3b,
wtorek – 27.04: 1c, 2b, 3a, 3c,
środa – 28.04: 2a, 2c, 3c,
czwartek – 29.04: 1a, 1b, 2c, 3b,
piątek – 30.04: 1c, 2b, 3a.

W tym okresie będzie czynna świetlica szkolna od 6:30 do 16:00 i uczniowie będą dowożeni. Obiady będą przygotowywane i wydawane dla dzieci zgodnie z harmonogramem uczęszczania do szkoły. Ewentualne zmiany, prosimy uzgadniać z kierownikiem stołówki, tel. 780-051-990.

Uczniowie klas pierwszych wchodzą do szkoły od strony placu zabaw, a pozostałe klasy przez główne wejście.

Nadal obowiązują ustalone wcześniej procedury bezpieczeństwa sanitarnego.

Dyrekcja

20210324_203955

LAUREACI KONKURSU O PROJEKTOWANIU Z KLASY 1B

W dniu 24 marca 2021 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Kreator mody”. Motywem przewodnim był „Cygański TABOR”. W konkursie wzięło udział ponad 100 uczniów szkół podstawowych. Spośród przesłanych do  konkursu prac uczniów z klasy 1b:

Natalia Cieśla zdobyła II miejsce,

Zofia Potyra otrzymała III miejsce,

Wszystkie prace były śliczne. Gratulujemy wszystkim uczniom.

Józefa Winnicka-Sawczuk i Paulina Domaradzka

Zdjęcia

20210321_090009

KLASA 1B ZGŁOSZONA DO OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU

Zgłosiłyśmy  klasę 1b do Ogólnopolskiego Projektu związanego z obchodami Światowego Dnia Autyzmu „ Jesteśmy różni, lecz równie ważni”. Wszystkie zadania i warunki udziału w projekcie zostały zrealizowane. Połączyłyśmy powitanie wiosny z obchodami Dnia Autyzmu, który przypada na 2 kwietnia.

Józefa Winnicka-Sawczuk i Paulina Domaradzka

Zdjęcia

zdalnie_marzec

Nauka od 22 marca 2021 – nowe zasady dla klas I-III

 

Informujemy, że z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju. Zasady te wchodzą na podstawie:

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

w imieniu dyrekcji szkoły Arkadiusz Twardzik