kons_opiek_1-3

Zajęcia opiekuńczo wychowawcze z elementami dydaktyki oraz konsultacje

Szanowni Państwo

Zamieszczamy podstawowe  informacje dotyczące sposobu organizacji zajęć opiekuńczo wychowawczych z elementami dydaktyki dla klas I-III oraz konsultacji dla uczniów klas starszych

>Zajęcia dla klas I-III>>pdf

>>konsultacje dla uczniów-zasady>>pdf>

>>harmonogram konsultacji-klasy 6>>

>>harmonogram konsultacji-klasy 7>>

>>harmonogram konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych – klasy 8>>

>>harmonogram konsultacji  przedmioty inne niż egzaminacyjne-klasy 8>>

>>harmonogram konsultacji – klasy 4>>

>>harmonogram konsultacji – klasy 5>>

procedura_egzaminu_dyrektor

Przyjęcie dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Dukli na rok szkolny 2020/21

Komisja kwalifikacyjna w składzie: Stanisław Fornal, Arkadiusz Twardzik, Maria Martowska informuje, że do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Dukli, na rok szkolny 2020/21, zostały przyjęte wszystkie zakwalifikowane dzieci.

Stanisław Fornal

wicedyrektor

729x308

Wytyczne dla rodziców dzieci korzystających z oddziału przedszkolnego

Przekazujemy wytyczne dla rodziców opublikowane przez GIS, MZ i MEN w związku z otwieraniem przedszkoli od dnia 6 kwietnia 2020

Rodzicu,

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

zdalne_komunikat24_kwietnia

Komunikat – przedłużenie przerwy w nauczaniu stacjonarnym

Informujemy, że do 24 maja 2020. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

Do tego czasu zgodnie z zapowiedzią Ministra Edukacji Narodowej nauka w szkołach będzie prowadzona zdalnie.

Ogłoszono również termin tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Na jego przeprowadzenie wyznaczono dni 16, 17, 18 czerwca 2020r.

Arkadiusz Twardzik-wicedyrektor

procedura_egzaminu_dyrektor

Kwalifikacja dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Dukli na rok szkolny 2020/21

Komisja kwalifikacyjna w składzie: Stanisław Fornal, Arkadiusz Twardzik, Maria Martowska informuje, że do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Dukli, na rok szkolny 2020/21, zostały zakwalifikowane wszystkie zapisane dzieci.

W zakładce rekrutacja znajduje się druk  – potwierdzenie woli przyjęcia. Proszę go pobrać, wypełnić i wysłać jako załącznik do 12 maja 2020 roku  pocztą elektroniczną na adres: sfornal@szkola.dukla.pl

Stanisław Fornal

wicedyrektor

procedura_egzaminu_dyrektor

Przyjęcie dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego (klasy zerowej) przy Szkole Podstawowej w Dukli na rok szkolny 2020/21

Komisja kwalifikacyjna w składzie: Stanisław Fornal, Arkadiusz Twardzik, Maria Martowska informuje, że do oddziału przedszkolnego (klasy zerowej) przy Szkole Podstawowej w Dukli, na rok szkolny 2020/21, zostały przyjęte wszystkie zakwalifikowane dzieci.

Stanisław Fornal

wicedyrektor

Wielkanoc2020

Życzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę aby tradycyjna formuła “dużo zdrowia” nabrała szczególnego wymiaru jak również skłoniła nas do refleksji nad istotą Świąt Wielkiej Nocy, gdy po czasie ciemności przychodzi radość Zmartwychwstania.
Niech te święta napełnią nas nadzieją na lepsze wolne od wszelkich chorób jutro.
Dużo, dużo zdrowia wytrwałości we wszelkich zamierzeniach oraz spełnienia wszelkich marzeń.

Życzy Jerzy Pęcak

Do_26_kwietnia

Komunikat-przedłużenie przerwy w nauczaniu stacjonarnym

Informujemy, że do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym  9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Egzaminy ósmoklasisty zostaną przesunięte na nowe terminy, które zostaną podane do publicznej wiadomości w czasie późniejszym. Podobnie terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych ulegną korekcie.

Arkadiusz Twardzik

procedura_egzaminu_dyrektor

Biblioteka w domu

Drodzy uczniowie!

Macie teraz więcej czasu na czytanie, słuchanie… i na nudę też. W każdej z tych sytuacji możecie poszukać książek udostępnianych legalnie w sieci. Niżej znajdziecie garść propozycji – wśród nich bajki czytane przez aktorów, audiobooki i ebooki.

Ostatni link wolne lektury.pl to internetowa biblioteka proponująca bezpłatnie dostęp do 5571 pozycji, w tym wielu lektur.

Dla najmłodszych:

https://ninateka.pl/film/elmer-i-roza-david-mckee

https://ninateka.pl/film/elmer-i-motylek-david-mckee

https://ninateka.pl/film/tappi-i-wielki-pozar-marcin-mortka

https://ninateka.pl/film/nieznane-wesoly-ryjek-wojciech-widlak

https://ninateka.pl/film/co-robic-wesoly-ryjek-powraca-wojciech-widlak

https://ninateka.pl/film/panna-fontanna-jerzy-afanasjew

https://ninateka.pl/film/o-spiacych-rycerzach-w-tatrach

Bajki w Polskim Radio

https://www.polskieradio.pl/18/7073/?fbclid=IwAR07w-cv-IK9i_kMHtHdJZ7pmszs_o0EX7yURfdYTgncOWVQzBhhw9f1BfI

Wybrane opowiadania o Basi (do pobrania lub poczytania online):

https://www.facebook.com/GalaktykaCzytelnika/photos/a.496576417019044/3203228453020480/?type=3&theater (trzeba rozwinąć tekst w czytaj dalej)

książki z serii Czytam sobie do pobrania:

https://czasdzieci.pl/dodruku/id,71f66-nauka_czytania_czytam.html?fbclid=IwAR1y1g7xHFYgIS6fgAFgKiqfp-tHXB9BYvIHEDEnzXvz-NwQZxdwCV6u4o8

“Burza” opowiadanie z tomu “Gorzka czekolada” (do pobrania lub przeczytania online). Dla trochę starszych uczniów:

https://drive.google.com/file/d/1PuEDNY-m03JuinBWx9t4_Qe5BHumRUtQ/view?fbclid=IwAR0yyZXQIQ2h63gVn3vR_iLvTyhvHAs7i_KOkdxuO_cv-RCzmi_-DwmV_-k

https://wolnelektury.pl/Biblioteka w domu

Pozdrawiam

Magda Sobolewska

procedura_egzaminu_dyrektor

Kwalifikacja dzieci do oddziału przedszkolnego (klasy zerowej) przy Szkole Podstawowej w Dukli na rok szkolny 2020/21

Komisja kwalifikacyjna w składzie: Stanisław Fornal, Arkadiusz Twardzik, Maria Martowska informuje, że do oddziału przedszkolnego (klasy zerowej) przy Szkole Podstawowej w Dukli, na rok szkolny 2020/21, zostały zakwalifikowane wszystkie zapisane dzieci.

W zakładce rekrutacja znajduje się druk  – potwierdzenie woli przyjęcia. Proszę go pobrać, wypełnić i wysłać jako załącznik do 7 kwietnia 2020 roku  pocztą elektroniczną na adres: sfornal@szkola.dukla.pl

Stanisław Fornal

wicedyrektor