P1050809

Egzamin Ósmoklasisty

Informuję,  że obowiązkiem każdego ucznia klasy ósmej jest zgłoszenie się do Szkoły na egzaminy, które odbędą się w następujących terminach:

15.04.2019 (poniedziałek)- język polski- początek 9.00

16.04.2019 (wtorek)- matematyka – początek 9.00

17.04.2019 (środa)- język obcy –początek 9.00

Do Szkoły na egzamin uczniowie powinni zgłosić się odpowiednio wcześniej przed jego rozpoczęciem, tj. najpóźniej o godzinie 8.30

wicedyrektor Arkadiusz Twardzik

P1050809

Rekolekcje Wielkopostne!

Opieka nad dziećmi i młodzieżą w trakcie Rekolekcji Wielkopostnych

w dniach: 10.04 – 12.04.2019

 

  1. Termin, czas i miejsce rekolekcji: 10.04 – 12.04, 830–930 w kościele farnym (środa, czwartek, piątek), tylko klasy 0-4 w piątek spotykają się w dużej sali gimnastycznej  (SP – ul. Kościuszki 13).
  1. Autobusy dowożą dzieci, tak jak w dni nauki szkolnej – odwożą odpowiednio, we wszystkich kierunkach o godzinie:

1000 – środa, czwartek, piątek.

  1. Wychowawcy i pozostali nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia opieki uczniom w szkole i w trakcie przejścia z miejsca zbiórki do kościoła i z powrotem oraz w przypadku uczniów wymagających opieki i dojeżdżających – do świetlicy szkolnej.
  2. Świetlica szkolna pełni opiekę nad uczniami od 630 do 1600. Obiady nie będą wydawane.

Wicedyrektor – Stanisław Fornal

P1050809

Komunikat dla rodziców w sprawie strajku

Szanowni Państwo!
Informuję, że w przeprowadzonym na terenie Szkoły Podstawowej w Dukli referendum, pracownicy opowiedzieli się za strajkiem organizowanym przez ZNP.
W związku z powyższym istnieje możliwość, że planowany od 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) strajk nauczycieli i pracowników oświaty odbędzie się także w naszej szkole i trwać będzie do odwołania.

Równocześnie informuję, że wszyscy uczniowie naszej szkoły będą objęci opieką. Obiady w dniach planowanego strajku będą wydawane bez zakłóceń, również świetlica będzie pracowała zgodnie z planem dnia.

 

Dyrektor SP Dukla

Jerzy Pęcak

54228745_194472408191544_1444513753524600832_n

DUKIELSKIE DNI ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU – ZAPRASZAMY !!!

Wszystkich nauczycieli, opiekunów, rodziców, uczniów i osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z programem „Dukielskich Dni Świadomości Autyzmu” i wzięcia udziału. Przez specjalistów i znawców tematu  doskonale przybliżona zostanie tematyka spektrum autyzmu . Po zakończeniu szkolenia każdy zainteresowany otrzyma zaświadczenie wystawione przez  PCEN w Krośnie.

Józefa Winnicka-Sawczuk i Kamila Paszek- Czupińska

Honorowe Patronaty „ Dukielskich Dni Świadomości Autyzmu „

>>zobacz>>  STAROSTA POWIATU KROSNO –  Jan Pelczar

>>zobacz>> BURMISTRZ  DUKLI –  Andrzej Bytnar

PCEN KROSNO –  Andrzej Dziugan

TELEWIZJA TV3 RZESZÓW

RADIO RZESZÓW