20190927_104646

Ćwiczenia Ewakuacyjne 2019

W dniu 27.09.2019 w Szkole Podstawowej w Dukli odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne. Akcję przeprowadzono w obydwu lokalizacjach Szkoły Podstawowej, czyli  na ul. Kościuszki 13 oraz Armii Krajowej 1. Celem ćwiczeń, było doskonalenie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia, po ogłoszeniu ewakuacji budynku. Szczególnie istotnym zadaniem było praktyczne zapoznanie uczniów klas pierwszych, szóstych, siódmych  z zasadami obowiązującymi podczas ewakuacji, ponieważ budynki, w których rozpoczęli naukę były dla nich nowe. W ramach ćwiczeń na ul. Armii Krajowej 1 wybuchł symulowany pożar a na ul. Kościuszki wyciek niebezpiecznej substancji chemicznej. Osoby ewakuujące się po ogłoszeniu alarmu opuściły obiekty szkolne, udając się drogami ewakuacyjnymi na wyznaczone miejsca zbiórki, którymi były odpowiednio: boisko tartanowe MOSiR i asfaltowe boisko szkolne. Postępowanie osób ewakuowanych oraz funkcyjnych uznać należy za prawidłowe, co potwierdzili obserwatorzy z Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Opisywane działania uznajemy za niezwykle ważne, gdyż przyczyniają  się do podniesienia sprawności działań w sytuacji zagrożenia uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi Szkoły. Mamy nadzieję, że nigdy nie zajdzie potrzeba sprawdzenia się w sytuacji prawdziwego zagrożenia.

więcej zdjęć >>

Arkadiusz Twardzik

wyb

Wybory do Samorządu uczniowskiego

 

Jesteś kreatywny i pomysłowy?

Chcesz mieć wpływ na rozwój naszej szkoły?

Zgłoś swoją kandydaturę na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Przygotuj prezentację swojej kandydatury.

Napisz w niej, co chciałbyś zmienić w życiu szkoły. Przedstaw swój program zachęcający do głosowania na Ciebie. Dołącz swoją fotografię, informację, z której klasy jesteś oraz czym się interesujesz.

Prezentacja musi zawierać plan działań w Samorządzie Uczniowskim (pomysły na uatrakcyjnienie życia szkolnego, itp.)

Zorganizuj własną kampanię wyborczą!

Zachęć społeczność szkolną do głosowania na Ciebie!

Zgłoszenia przyjmują opiekunowie Samorządu (do 19 września):

 1. Anna Lis
 2. Katarzyna Poradyło

 

Wybory odbędą się 26 września (czwartek).

80 rocznica wybuchu II wojny światowej

W związku z przypadającą w tym roku 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej na lekcjach historii przypominamy o tej ważnej rocznicy dla narodu polskiego. Poprzez krótkie spoty, infografiki i pogadanki przypominamy o wydarzeniach sprzed 80 lat. W najbliższym czasie będziemy również prezentować lokalnych bohaterów walczących o Polskę.

Atak Niemiec na Polskę i początek II wojny światowej. O godzinie 4.45 niemiecki pancernik szkolny „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte, Wojskowej Składnicy Tranzytowej na terenie Wolnego Miasta Gdańska, bronionej przez załogę (około 200 żołnierzy) pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego i kpt. Franciszka Dąbrowskiego. Przez 7 dni bohatersko odpierała ona powtarzające się ataki niemieckie z morza, ziemi i powietrza, stając się symbolem polskiego oporu.

S. Kalita

dav

NARODOWE CZYTANIE POD PATRONATEM PARY PREZYDENCKIEJ

 

W sobotę 7.09.2019r. nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji pod patronatem Pary Prezydenckiej Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą „Narodowe Czytanie”.  Wzięli w niej udział i czytali zastępca burmistrza Dukli Łukasz Piróg, przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Andrzej Krężałek, zastępca dyrektora SP w Dukli Stanisław Fornal, Radna Powiatu Maria Parylak. Barbara Pudło – pracownik Urzędu Miejskiego w Dukli, pwd. Justyna Zimny-Frużyńska z przedstawicielami 6 DH „Iskra” w Dukli, Monika Gondek-Jankowicz z Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą w Dukli, pani Dorota Korzec , pani Katarzyna Chmurska, pan Sebastian Pelczar , rodzice i przede wszystkim uczniowie z  grupy pani Anity Kosztyły i harcerze. Czytano : „Dobrą Panią” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Henryka Sienkiewicza , „Katarynkę” Bolesława Prusa i „Sachem” Henryka Sienkiewicza. Fotorelację tworzyła pani Krystyna Boczar- Różewicz.

W tym roku na Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała  Nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką dokonali wyboru ośmiu z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta.

Wybrane nowele to:

 1. Dobra pani – Elizy Orzeszkowej
 2. Dym – Marii Konopnickiej
 3. Katarynka – Bolesława Prusa
 4. Mój ojciec wstępuje do strażaków(ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulza
 5. Orka– Władysława Stanisława Reymonta
 6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefana Żeromskiego
 7. Sachem– Henryka Sienkiewicza
 8. Sawa(z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryka Rzewuskiego

Organizatorki : Józefa Winnicka- Sawczuk

Kamila Paszek- Czupińska

Anita Kosztyła

więcej zdjęć w galerii>>

Kalendarium imprez szkolnych 2019-2020

Spotkanie z rodzicami

Spotkania z rodzicami odbędą się w dniu 26 września 2019r. (czwartek):

 1. W budynku Szkoły na ul. Kościuszki 13 (rodzice klas I-V)- godzina 16.00
 2. W budynku Szkoły na ul. Armii Krajowej 1 (rodzice klas VI – VIII) – godzina 15.30

 

Spotkanie nowo wybranych przewodniczących Rad Oddziałowych odbędzie się w dużej sali gimnastycznej w budynku przy ul. Kościuszki 13, o godzinie 16.45.

Zapraszamy

z up. dyrektora

Arkadiusz Twardzik
wicedyrektor

czytanie

Narodowe Czytanie

 

ZAPROSZENIE NIEZWYKŁE !!!

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUKLI NA MAPIE POLSKI W NARODOWYM CZYTANIU POD PATRONATEM PARY PREZYDENCKIEJ !!!

Z wielką radością wypełniłyśmy formularz zgłoszeniowy i wysłałyśmy do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Włączyłyśmy w ten sposób Szkołę Podstawową w Dukli do ósmej edycji akcji Narodowe Czytanie. Będzie to miało miejsce 7 września 2019 roku w małej sali gimnastycznej o godzinie 9.00 . W tym dniu cała Polska pod Patronatem Pary Prezydenckiej Rzeczypospolitej Polskiej będzie czytała NOWELE polskie. Piękno polskiej literatury ma moc, aby nas jednoczyć i zespalać wokół wspólnych celów i wspólnych wartości.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO SŁUCHANIA I DO CZYTANIA

W razie pytań proszę kontaktować się z organizatorkami

Józefa Winnicka-Sawczuk i Kamila Paszek-Czupińska

 

Kalendarium imprez szkolnych 2019-2020

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 – 2 września (poniedziałek) w Szkole Podstawowej w Dukli

 1. 800-845 – Msza Św. w kościele farnym,
 2. 900-930klasy 0-5 – rozpoczęcie roku szkolnego na boisku asfaltowym przy szkole lub w „dużej” sali gimnastycznej (ul. Kościuszki 13),

klasy 6-8 – rozpoczęcie roku szkolnego na korytarzu I piętra budynku szkoły (ul. Armii Krajowej 1),

 1. 930-1000 – spotkanie uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach,
 2. 1015 i 1020 – odjazdy autobusów z uczniami dojeżdżającymi z ul. Kościuszki 13 i z przystanku autobusowego w Dukli. 
Wykaz wychowawstw i przydział sal Budynek szkoły przy:
klasa Wychowawca nr sali
0 Dembiczak Bogusława 5 ul. Kościuszki 13 
1a Bogumiła Ganczarska 16
1b Elżbieta Lega 15
1c Kamila Paszek-Czupińska 4
2a Jurczyk Halina 17
2b Madzej Agata 25
2c Ganczarska Cecylia 26
3a Jaracz Krystyna 14
3b Cieśla Renata 27
3c Winnicka-Sawczuk Józefa 31
3d Jakieła Renata 28
4a Fornal Maria 35
4b Lasek-Such Małgorzata 12
5a Twardzik Maria 36
5b Woźniak Beata 11
5c Wołkowicz Małgorzata 34
5d Szubrycht Beata 33
6a Pelczar Katarzyna 109 ul. Armii Krajowej 1
6b Możdżan-Kasprzycka Wioletta 009
6c Michalik-Kolanko Urszula 111
6d Głód Elżbieta 104
7a Gunia Wanda 114
7b Poradyło Katarzyna 102
7c Dorota Szczepanik 101
8a Soliński Wacław 105
8b Lis Anna 112
8c Zborowska-Kołacz Anna

 

Wicedyrektor – Stanisław Fornal

110
IMG_20190619_083036_HDR

Zakończenie roku szkolnego 2018/19

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19 zorganizowali uczniowie klas trzecich, klas ósmych i siódmych  pod  kierunkiem wychowawców i nauczycieli. Absolwenci  Szkoły Podstawowej w Dukli – uczniowie klas ósmych ” żegnani” byli, zgodnie z tradycją  przez młodszy rocznik, czyli uczniów klas siódmych, którzy ufundowali starszym koleżankom i kolegom drobne upominki. Część  artystyczna w budynku przy ul. A. Krajowej nr 1 przygotowana została pod kierunkiem: Małgorzaty Lasek-Such, Marii Fornal, Anny Zborowskiej-Kołacz i Wacława Solińskiego. Dyrektor szkoły Jerzy Pęcak wraz z wiceburmistrzem Łukaszem Pirogiem podziękowali nauczycielom i uczniom za trud włożony w naukę.   Wręczyli też nagrody ufundowane przez Burmistrza Dukli  dla najlepszych uczniów w naszej Gminie oraz za: najwyższą liczbę punktów uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty, najwyższą średnią ocen oraz za stuprocentową  frekwencję. Najlepszymi uczniami w Gminie Dukla z naszej szkoły zostały: Julia Tyburcy z klasy 7a i Urszula Jakieła z klasy 4 c. Burmistrz i wiceburmistrz złożyli również podziękowania zaproszonym rodzicom najlepszych uczniów. Uroczystość zakończenia roku szkolnego w klasach 1-6 poprowadził wicedyrektor szkoły Arkadiusz Twardzik. Akademię przygotowali uczniowie klasy 3a i 3b pod opieką wychowawczyń: Elżbiety Legi i Bogumiły Ganczarskiej. Młodszym,  wyróżniającym się uczniom wręczał nagrody   Burmistrz Dukli – Andrzej Bytnar.

Nie ma co ukrywać, że był to najradośniejszy dla uczniów dzień roku szkolnego i niech radość ta towarzyszy wakacyjnemu, bezpiecznemu  wypoczynkowi!

Więcej zdjęć

Do zobaczenia 2 września 2019

wicedyrektor – Stanisław Fornal

Kalendarium imprez szkolnych 2019-2020

Zakończenie roku szkolnego – 19-06-2019 (środa)!

Zakończenie roku szkolnego – 19-06-2019 (środa)!

 1. 800-845 – Msza Św. w kościele farnym w Dukli,
 2. 900-945 – uroczyste zakończenie roku szkolnego:
 • klasy 1-6: Szkoła Podstawowa w Dukli, ul. Kościuszki 13,
 • klasy 7-8: Szkoła Podstawowa w Dukli, ul. A. Krajowej 1,
 1. 945-1015 – spotkanie uczniów z wychowawcami i rozdanie świadectw,
 2. 1030 – odjazdy autobusów we wszystkich kierunkach.

 

Stanisław Fornal

   Wicedyrektor

14

Dukielskie Dni Świadomości Autyzmu

Dukielskie Dni Świadomości Autyzmu 2019. Wspaniali Prelegenci, ważne tematy i profesjonalizm Organizatorów to podsumowanie pierwszego dnia. Autyzm jest wśród nas i nie można dotkniętych tą chorobą nie zauważać i pominąć, trzeba umieć zrozumieć, mieć świadomość….to tylko jedno z nielicznych zdań ze strony uczestników…

Wydarzenie mające miejsce w sali widowiskowo-teatralnej w Dukli pokazało, jak daleko idąca wrażliwość serc i zainteresowanie tematem spektrum autyzmu może sprawić, że nastąpi kulminacja emocji, wiedzy, przeżyć, wymiany doświadczeń i poglądów… wszystko po to, by być razem w działaniu na rzecz poprawy świadomości i rozumienia autyzmu, by wspierać się wzajemnie i pomagać każdemu, kto o tę pomoc poprosi. Jako organizatorki DDŚA  dokonałyśmy uroczystego otwarcia , zaprezentowałyśmy Honorowe Patronaty imprezy i przedstawiłyśmy Szanownych Gości i Prelegentów. Wśród Gości byli Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego pani Maria Kurowska, Dyrektor Powiatu Krośnieńskiego pani Monika Subik, Radna Powiatu Krosno pani Maria Parylak, Dyrektor PCEN w Rzeszowie o. Krosno pana Andrzej Dziugan – prelegent, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pan Witold Wyskiel, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dukli pan Jerzy Pęcak i wicedyrektor Stanisław Fornal, Dyrektor MOPS w Dukli pani Małgorzata Bielec-prelegent , Dyrektor Muzeum Historycznego w Dukli pan Waldemar Półchłopek, Dyrektor ŚDS w Cergowej pani Bogusława Dymek- Urynowicz, Dyrektor PPP w Miejscu Piastowym pani Marta Kuc- Jagiełło , Dyrektor PPP w Krośnie pani Renata Brągiel, Dyrektor DPS Zakonu Bonifratrów w Rymanowie pan Waldemar Półchłopek i kierownik pan Wojciech Pelczar, Dyrektor Przedszkola Gminnego w Dukli pani Lucyna Gumienny, Dyrektor Gminnego Żłobka w Dukli pani Patrycja Dobrzańska, Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Krośnie pani Małgorzata Szybiak- prelegent , Dyrektor Parków Krajobrazowych w Dukli pan Łukasz Piróg, Prezes Fundacji „Wielkie Serce Dla Dzieci” pani Jadwiga Jagiełło , oraz Dyrektorzy szkół Gminy Dukla, przedstawiciele 67 jednostek dydaktyczno- opiekuńczo – wychowawczych województwa podkarpackiego- terapeuci, rodzice , pedagodzy, opiekunowie i wszyscy zainteresowani tematem autyzmu. Trio wokalno- instrumentalne w osobach Miłosz Wiatr z SP w Wietrznie, Jagoda Skrzyńska z SP w Dukli i Artur Szajna OK w Dukli uświetniło spotkanie – popłynęły łzy wzruszenia! Pomoc pań z MOPS Dukla, rodziców, pracowników OK w Dukli Piotr Jakieła i Artur Szajna, pomoc uczniów i pani Sabiny Janik współwłaścicielki Przedszkola Niepublicznego „Misiowo” w Chorkówce były na najwyższym poziomie organizacyjnym. Chylimy czoła przed Prelegentami, którzy swój kunszt wiedzy i doświadczeń przekazali w sposób doskonały !!! Byli to oprócz wymienionych wcześniej państwo Anna i Przemysław Pilutowie z Jasła, dr hab.prof . UP w Krakowie pani Danuta Wolska i dr Andrzej Wolski, pani Romualda Wojnar i Małgorzata Tajak z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.

 

Józefa Winnicka-Sawczuk i Kamila Paszek-Czupińska – organizatorki DDŚA

więcej zdjęć>>