IMG_20190619_083036_HDR

Zakończenie roku szkolnego 2018/19

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/19 zorganizowali uczniowie klas trzecich, klas ósmych i siódmych  pod  kierunkiem wychowawców i nauczycieli. Absolwenci  Szkoły Podstawowej w Dukli – uczniowie klas ósmych ” żegnani” byli, zgodnie z tradycją  przez młodszy rocznik, czyli uczniów klas siódmych, którzy ufundowali starszym koleżankom i kolegom drobne upominki. Część  artystyczna w budynku przy ul. A. Krajowej nr 1 przygotowana została pod kierunkiem: Małgorzaty Lasek-Such, Marii Fornal, Anny Zborowskiej-Kołacz i Wacława Solińskiego. Dyrektor szkoły Jerzy Pęcak wraz z wiceburmistrzem Łukaszem Pirogiem podziękowali nauczycielom i uczniom za trud włożony w naukę.   Wręczyli też nagrody ufundowane przez Burmistrza Dukli  dla najlepszych uczniów w naszej Gminie oraz za: najwyższą liczbę punktów uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty, najwyższą średnią ocen oraz za stuprocentową  frekwencję. Najlepszymi uczniami w Gminie Dukla z naszej szkoły zostały: Julia Tyburcy z klasy 7a i Urszula Jakieła z klasy 4 c. Burmistrz i wiceburmistrz złożyli również podziękowania zaproszonym rodzicom najlepszych uczniów. Uroczystość zakończenia roku szkolnego w klasach 1-6 poprowadził wicedyrektor szkoły Arkadiusz Twardzik. Akademię przygotowali uczniowie klasy 3a i 3b pod opieką wychowawczyń: Elżbiety Legi i Bogumiły Ganczarskiej. Młodszym,  wyróżniającym się uczniom wręczał nagrody   Burmistrz Dukli – Andrzej Bytnar.

Nie ma co ukrywać, że był to najradośniejszy dla uczniów dzień roku szkolnego i niech radość ta towarzyszy wakacyjnemu, bezpiecznemu  wypoczynkowi!

Więcej zdjęć

Do zobaczenia 2 września 2019

wicedyrektor – Stanisław Fornal

4 OŚWIADCZENIE RODO

Zakończenie roku szkolnego – 19-06-2019 (środa)!

Zakończenie roku szkolnego – 19-06-2019 (środa)!

  1. 800-845 – Msza Św. w kościele farnym w Dukli,
  2. 900-945 – uroczyste zakończenie roku szkolnego:
  • klasy 1-6: Szkoła Podstawowa w Dukli, ul. Kościuszki 13,
  • klasy 7-8: Szkoła Podstawowa w Dukli, ul. A. Krajowej 1,
  1. 945-1015 – spotkanie uczniów z wychowawcami i rozdanie świadectw,
  2. 1030 – odjazdy autobusów we wszystkich kierunkach.

 

Stanisław Fornal

   Wicedyrektor

14

Dukielskie Dni Świadomości Autyzmu

Dukielskie Dni Świadomości Autyzmu 2019. Wspaniali Prelegenci, ważne tematy i profesjonalizm Organizatorów to podsumowanie pierwszego dnia. Autyzm jest wśród nas i nie można dotkniętych tą chorobą nie zauważać i pominąć, trzeba umieć zrozumieć, mieć świadomość….to tylko jedno z nielicznych zdań ze strony uczestników…

Wydarzenie mające miejsce w sali widowiskowo-teatralnej w Dukli pokazało, jak daleko idąca wrażliwość serc i zainteresowanie tematem spektrum autyzmu może sprawić, że nastąpi kulminacja emocji, wiedzy, przeżyć, wymiany doświadczeń i poglądów… wszystko po to, by być razem w działaniu na rzecz poprawy świadomości i rozumienia autyzmu, by wspierać się wzajemnie i pomagać każdemu, kto o tę pomoc poprosi. Jako organizatorki DDŚA  dokonałyśmy uroczystego otwarcia , zaprezentowałyśmy Honorowe Patronaty imprezy i przedstawiłyśmy Szanownych Gości i Prelegentów. Wśród Gości byli Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego pani Maria Kurowska, Dyrektor Powiatu Krośnieńskiego pani Monika Subik, Radna Powiatu Krosno pani Maria Parylak, Dyrektor PCEN w Rzeszowie o. Krosno pana Andrzej Dziugan – prelegent, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pan Witold Wyskiel, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dukli pan Jerzy Pęcak i wicedyrektor Stanisław Fornal, Dyrektor MOPS w Dukli pani Małgorzata Bielec-prelegent , Dyrektor Muzeum Historycznego w Dukli pan Waldemar Półchłopek, Dyrektor ŚDS w Cergowej pani Bogusława Dymek- Urynowicz, Dyrektor PPP w Miejscu Piastowym pani Marta Kuc- Jagiełło , Dyrektor PPP w Krośnie pani Renata Brągiel, Dyrektor DPS Zakonu Bonifratrów w Rymanowie pan Waldemar Półchłopek i kierownik pan Wojciech Pelczar, Dyrektor Przedszkola Gminnego w Dukli pani Lucyna Gumienny, Dyrektor Gminnego Żłobka w Dukli pani Patrycja Dobrzańska, Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Krośnie pani Małgorzata Szybiak- prelegent , Dyrektor Parków Krajobrazowych w Dukli pan Łukasz Piróg, Prezes Fundacji „Wielkie Serce Dla Dzieci” pani Jadwiga Jagiełło , oraz Dyrektorzy szkół Gminy Dukla, przedstawiciele 67 jednostek dydaktyczno- opiekuńczo – wychowawczych województwa podkarpackiego- terapeuci, rodzice , pedagodzy, opiekunowie i wszyscy zainteresowani tematem autyzmu. Trio wokalno- instrumentalne w osobach Miłosz Wiatr z SP w Wietrznie, Jagoda Skrzyńska z SP w Dukli i Artur Szajna OK w Dukli uświetniło spotkanie – popłynęły łzy wzruszenia! Pomoc pań z MOPS Dukla, rodziców, pracowników OK w Dukli Piotr Jakieła i Artur Szajna, pomoc uczniów i pani Sabiny Janik współwłaścicielki Przedszkola Niepublicznego „Misiowo” w Chorkówce były na najwyższym poziomie organizacyjnym. Chylimy czoła przed Prelegentami, którzy swój kunszt wiedzy i doświadczeń przekazali w sposób doskonały !!! Byli to oprócz wymienionych wcześniej państwo Anna i Przemysław Pilutowie z Jasła, dr hab.prof . UP w Krakowie pani Danuta Wolska i dr Andrzej Wolski, pani Romualda Wojnar i Małgorzata Tajak z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.

 

Józefa Winnicka-Sawczuk i Kamila Paszek-Czupińska – organizatorki DDŚA

więcej zdjęć>>

sdr

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „ AUTYZM… WIEM, ROZUMIEM, POMAGAM”

Przed “Dukielskimi Dniami Świadomości Autyzmu” w Szkole Podstawowej w Dukli, spośród 127 prac plastycznych nadesłanych ze szkół Gminy Dukla, Gminy Jaśliska i  ŚDS w Cergowej wyłoniono laureatów. Bardzo ciężką pracę miało do wykonania szacowne Jury w składzie : Przewodnicząca Komisji – pani Maria Fornal oraz panie – Małgorzata Bielec, Małgorzata Walaszczyk-Faryj, Krystyna Różewicz, Małgorzata Lasek – Such. Wraz z panią Kamilą Paszek-Czupińską starałyśmy się odpowiedzieć na wszelkie pytania ze strony Komisji. Należy przyznać, że prace były bardzo piękne, treściwe, niesamowicie ciekawe i wręcz intrygujące – mające w swej treści niebywałą głębię. Dziękujemy !

                                                                 Józefa Winnicka-Sawczuk i Kamila Paszek- Czupińska

dav
sdr
sdr
P1050694

Dzień Mamy

Niech nam żyją, niech nam żyją ukochane Mamy.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności, życzenia składamy!

 

W dniu 27 maja w klasie „0” odbyła się uroczystość z udziałem najukochańszych Mam.  Dzieci  zaprezentowały program artystyczny, na który składały się wiersze, piosenki, tańce oraz inscenizacja „Krasnoludki”. Za piękny występ przedszkolaki zostały nagrodzone gromkimi brawami. Po występie były życzenia, całusy, upominki oraz kwiaty. Był także słodki poczęstunek, tańce i zabawy z Mamami. Spotkanie odbyło się w miłej, rodzinnej atmosferze. Wspólnie spędzony czas dostarczył wszystkim Mamom oraz ich pociechom niezapomnianych przeżyć i wzruszeń.

Bogusława Dembiczak

więcej zdjęć>>

KOMUNIKAT

Komunikat dyrektora szkoły w związku z włamaniem do budynku szkoły- informacja dla uczniów i rodziców

Informujemy, iż dnia 07.06.2019 r. stwierdziliśmy wystąpienie zdarzenia związanego z naruszeniem bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, które  polegało na włamaniu się do obiektu Szkoły Podstawowej w Dukli, kradzieży sprzętu elektronicznego: laptopa oraz aparatu fotograficznego. W konsekwencji tego zdarzenia może dojść do naruszenia poufności Pastwa danych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu, wizerunku, odział, rok urodzenia, imię ojca, wynik sprawdzianu na zakończenie klasy 6.

W związku z zaistniałą sytuacją możliwe jest posłużenie się przez nieuprawnioną osobę Państwa danymi.

Zdarzenie to może rodzić dla Państwa konsekwencje w postaci niechcianej korespondencji oraz prób podszycia się pod Państwa tożsamość np. założenia na Państwa dane osobowe konta internetowego (np. w serwisach społecznościowych).

Skradziony laptop posiadał zabezpieczenie w postaci loginu oraz hasła do systemu. Zawiadomiono Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o naruszeniu ochrony danych osobowych oraz organy ścigania – Policję.

W związku z zaistniałym naruszeniem ochrony danych osobowych zostaną wzmocnione zabezpieczenia nieuprawnionego dostania się do budynku szkoły oraz zabezpieczenia uniemożliwiające kradzież sprzętu elektronicznego.

Jeżeli mają Państwo pytania o zaistniałym zdarzeniu, można skontaktować się z Dyrektorem Panem Jerzym Pęcak poprzez adres email: dyrektor@szkola.dukla.pl, nr tel. 797 590 580 oraz z Inspektorem Ochrony Danych Panią Agnieszką Gołąbek poprzez adres email:inspektorodo@onet.pl lub nr tel. 723 371 313.

KOMUNIKAT

Komunikat dyrektora szkoły w związku z włamaniem do budynku szkoły- informacja dla zleceniobiorców

Informujemy, iż dnia 07.06.2019 r. stwierdziliśmy wystąpienie zdarzenia związanego z naruszeniem bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, które  polegało na włamaniu się do obiektu Szkoły Podstawowej w Dukli,  kradzieży sprzętu elektronicznego: laptopa oraz aparatu fotograficznego. W konsekwencji tego zdarzenia może dojść do naruszenia poufności Pastwa danych w zakresie: imienia, nazwiska, nazwy, adresu, nr PESEL, NIP,  wynagrodzenia za usługę.

W związku z zaistniałą sytuacją możliwe jest posłużenie się przez nieuprawnioną osobę Państwa danymi.

Zdarzenie to może rodzić dla Państwa konsekwencje w postaci niechcianej korespondencji oraz prób podszycia się pod Państwa tożsamość np. założenia na Państwa dane osobowe konta internetowego (np. w serwisach społecznościowych).

Skradziony laptop posiadał zabezpieczenie w postaci loginu oraz hasła do systemu. Zawiadomiono Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o naruszeniu ochrony danych osobowych oraz organy ścigania – Policję.

W związku z zaistniałym naruszeniem ochrony danych osobowych zostaną wzmocnione zabezpieczenia nieuprawnionego dostania się do budynku szkoły oraz zabezpieczenia w przechowywaniu sprzętu elektronicznego.

W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia zalecamy aby Pan/Pani skorzystał/a z możliwości założenia konta w systemie informacji kredytowej lub gospodarczej celem monitorowania prób uzyskania np. kredytu.

Jeżeli mają Państwo pytania o zaistniałym zdarzeniu, można skontaktować się z Dyrektorem Panem Jerzym Pęcak poprzez adres email: dyrektor@szkola.dukla.pl, nr tel. 797 590 580 oraz z Inspektorem Ochrony Danych Panią Agnieszką Gołąbek poprzez adres email:inspektorodo@onet.pl lub nr tel. 723 371 313.

KOMUNIKAT

Komunikat dyrektora szkoły w związku z włamaniem do budynku szkoły-informacja dla nauczycieli

Informujemy, iż dnia 07.06.2019 r. stwierdziliśmy wystąpienie zdarzenia związanego z naruszeniem bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, które polegało na włamaniu się do obiektu Szkoły Podstawowej w Dukli oraz kradzieży sprzętu elektronicznego: laptopa oraz aparatu fotograficznego. W konsekwencji tego zdarzenia może dojść do naruszenia poufności Pastwa danych w zakresie: imienia, nazwiska, adresu, nr PESEL, wizerunku, wynagrodzenia wynikającego z realizacji zadań w projektach współfinansowanych ze środków europejskich.

W związku z zaistniałą sytuacją możliwe jest posłużenie się przez nieuprawnioną osobę Państwa danymi.

Zdarzenie to może rodzić dla Państwa konsekwencje w postaci niechcianej korespondencji oraz prób podszycia się pod Państwa tożsamość np. założenia na Państwa dane osobowe konta internetowego (np. w serwisach społecznościowych).

Skradziony laptop posiadał zabezpieczenie w postaci loginu oraz hasła do systemu. Zawiadomiono Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o tym naruszeniu oraz organy ścigania – Policję.

W związku z zaistniałym naruszeniem ochrony danych osobowych zostaną wzmocnione zabezpieczenia nieuprawnionego dostania się do budynku szkoły oraz wzmocnione zabezpieczenia w przechowywaniu sprzętu elektronicznego.

W celu zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia zalecamy aby Pan/Pani skorzystał/a z możliwości założenia konta w systemie informacji kredytowej lub gospodarczej celem monitorowania prób uzyskania np. kredytu.

Jeżeli mają Państwo pytania o zaistniałym zdarzeniu, można skontaktować się z Dyrektorem Szkoły Panem Jerzym Pęcak poprzez adres email: dyrektor@szkola.dukla.pl, nr tel. 797 590 580 oraz z Inspektorem Ochrony Danych Panią Agnieszką Gołąbek poprzez adres email:inspektorodo@onet.pl lub nr tel. 723 371 313.

plakat_ja_nie

Akcja czytelnicza “Jak nie czytam, jak czytam”

„Jak nie czytam, jak czytam” to najpopularniejsza w Polsce akcja czytelnicza. Powstała, by złamać stereotyp nieczytającej młodzieży i zamanifestować, że uczniowie czytają wręcz więcej niż dorośli. Organizatorem jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole” wraz z bibliotekami i szkołami. Bierzemy w niej udział po raz drugi. W poprzednim roku układaliśmy żywy napis „DUKLA CZYTA”. Tym razem organizujemy piknik z książką. Spotykamy się 7 czerwca o godz. 10.00 na dziedzińcu szkolnym (ul. Armii Krajowej 1).  Przedstawiciele wszystkich klas proszeni są o wcześniejszy odbiór książek i przyniesienie koców do biblioteki szkolnej w czwartek 6 czerwca na długiej przerwie.

 

5 ZASAD AKCJI:

1.Przede wszystkim chcemy sobie miło poczytać.

2. Symbolem akcji jest bicie rekordu liczby uczniów czytających w jednym momencie, ale tak naprawdę chodzi o budowanie pozytywnego wizerunku książki. Rekord ma motywować uczniów i uświadamiać wielki potencjał organizacyjny bibliotek.

3. W akcji najważniejsi są uczniowie. W tym roku proponujemy przyjemną formę  pikniku z książką.

4. Podstawą sukcesu akcji jest jej prostota. Czytając wspólnie w ustalonym miejscu i czasie, przyłączamy się do ogólnopolskiej akcji.

5. Akcja jest wizytówką środowiska bibliotekarzy. Organizujemy ją wspólnie, bez zewnętrznego finansowania, politycznych patronów i podtekstów. Organizatorem jest każda zaangażowana placówka.

M. Sobolewska

sdr

POLA NADZIEI na rzecz Hospicjum w Krośnie

Jak co roku nasza szkoła przyłączyła się do akcji na rzecz hospicjum w Krośnie. Mimo niesprzyjającej aury członkowie Szkolnego Koła Caritas uliczkami Dukli roznosili symboliczne żonkile …. Każdy grosz się liczy. Nigdy nie wiadomo, czy ktoś z naszych bliskich nie będzie potrzebował pomocy w postaci miejsca w Hospicjum. OBY NIE !!! Dziękuję uczennicom i wszystkim, którzy przygotowali własnoręcznie żonkile… pani Marii Fornal, pani Marii Twardzik z uczniami i pani Annie Łątka- Rygiel.

                                                                                                            Józefa Winnicka-Sawczuk

sdr
dav
sdr