W dniu 27.09.2019 w Szkole Podstawowej w Dukli odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne. Akcję przeprowadzono w obydwu lokalizacjach Szkoły Podstawowej, czyli  na ul. Kościuszki 13 oraz Armii Krajowej 1. Celem ćwiczeń, było doskonalenie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia, po ogłoszeniu ewakuacji budynku. Szczególnie istotnym zadaniem było praktyczne zapoznanie uczniów klas pierwszych, szóstych, siódmych  z zasadami obowiązującymi podczas ewakuacji, ponieważ budynki, w których rozpoczęli naukę były dla nich nowe. W ramach ćwiczeń na ul. Armii Krajowej 1 wybuchł symulowany pożar a na ul. Kościuszki wyciek niebezpiecznej substancji chemicznej. Osoby ewakuujące się po ogłoszeniu alarmu opuściły obiekty szkolne, udając się drogami ewakuacyjnymi na wyznaczone miejsca zbiórki, którymi były odpowiednio: boisko tartanowe MOSiR i asfaltowe boisko szkolne. Postępowanie osób ewakuowanych oraz funkcyjnych uznać należy za prawidłowe, co potwierdzili obserwatorzy z Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Opisywane działania uznajemy za niezwykle ważne, gdyż przyczyniają  się do podniesienia sprawności działań w sytuacji zagrożenia uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi Szkoły. Mamy nadzieję, że nigdy nie zajdzie potrzeba sprawdzenia się w sytuacji prawdziwego zagrożenia.

więcej zdjęć >>

Arkadiusz Twardzik