Dyżury dyrekcji szkoły dla rodziców

 

Dyrekcja szkoły pełni dyżury dla rodziców w następujących terminach:

  • w poniedziałek i wtorek – 800 – 1000 – dyrektor – Jerzy Pęcak,
  • w środę i czwartek – 1330 – 1500 – wicedyrektor – Stanisław Fornal.

W sprawach szczególnie ważnych rodzice mogą kontaktować się z dyrekcją szkoły: telefonicznie i drogą elektroniczną (dyrektor – J. Pęcak, tel. 134331578, e-mail: jur.p@poczta.fm, wicedyrektor – S. Fornal, tel. 134331576, e-mail: zspdukla@gmail.com). Odpowiedź drogą elektroniczną następuje w ciągu trzech dni.
  Podział godzin

 

weblink

Informacje dotyczące aktualnej podstawy programowej znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl)

 

 

W tej zakładce znajdą Państwo najważniejsze dokumenty związane z pracą szkoły oraz informacje dotyczące sprawdzianu po klasie 6.