Egzamin ósmoklasisty i rekrutacja

Podstawowe informacje o egzaminie ósmoklasisty:


Plakat informacyjny – o czym należy pamiętać podczas egzaminu?>>

Filmy dla uczniów i rodziców na temat egzaminu ósmoklasisty>>obejrzyj>>


Termin egzaminu (główny)

1. język polski–16 czerwca 2020 r. (wtorek)–godz. 9:00
2. matematyka–17 czerwca 2020 r. (środa)–godz. 9:00
3. język obcy nowożytny–18 czerwca 2020 r. (czwartek)–godz. 9:00

Termin egzaminu (dodatkowy)
1. język polski–7 lipca 2020 r. (wtorek)–godz. 9:00
2. matematyka–8 lipca 2020 r. (środa)–godz. 9:00
3. język obcy nowożytny–9 lipca 2020 r. (czwartek)–godz. 9:00

  • Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone i przekazane szkołom do dnia 31 lipca 2020 r.
  • Zaświadczenia o wynikach egzaminu zostaną przekazane uczniom do dnia 31 lipca 2020 r.
  • Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem koniecznym do ukończenia szkoły podstawowej.
  • Wyniki egzaminu będą miały między innymi wpływ na ilość punktów branych pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

TUTAJ ZNAJDUJĄ SIĘ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY>> 

Komunikat dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i form egzaminu ósmoklasisty 2019/2020>>


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH na rok szkolny 2020/2021

Informacje na temat rekrutacji do szkół>>

Terminy rekrutacji    >>pobierz<<

Ósmoklasisto, jeżeli wybierasz się do szkoły ponadpodstawowej w Krośnie, to musisz skorzystać z systemu elektronicznego naboru. Link umieszczono poniżej.

Nabór Krosno>>

W systemie tym znajdziesz szczegółowe poradniki jak przejść przez rekrutację.

Szkoły ponadpodstawowe poza Krosnem- Dukla, Rymanów, Miejsce Piastowe, Iwonicz, Jedlicze nie są objęte elektronicznym naborem.

redagujący Arkadiusz Twardzik