Dni wolne od zajęć dla uczniów klas 0-7 w czasie egzaminu klas ósmych!

Poniedziałek, wtorek, środa: 15.04 – 17.04.2019 (egzamin klas ósmych) są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych dla uczniów klas 0-7. Świetlica szkolna pełni opiekę nad uczniami od 630 do 1600. Obiady  nie będą wydawane.

Wicedyrektor

Stanisław Fornal