29-30.04.2019 oraz 02.05.2019 (poniedziałek, wtorek i czwartek) są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych. Świetlica szkolna będzie pełniła dyżury w godzinach: 630-1600.

Dowozy uczniów i obiady nie będą w tych dniach organizowane.

wicedyrektor – Stanisław Fornal