Dni wolne od zajęć w czerwcu 2020 roku

Następujące dni czerwca 2020 roku: 12, 16, 17, 18 i 25 są dniami wolnymi od zajęć. W tym czasie nie będą realizowane zajęcia: zdalne, opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach 0-3, specjalistyczne oraz konsultacje dla uczniów klas 4-8. Jedynie świetlica szkolna będzie pełniła dyżury opiekuńcze w godzinach: 6:30 – 16:00.

Stanisław Fornal

wicedyrektor