Informujemy, że dowóz uczniów do szkoły na linii Dukla-Zboiska będzie realizowany nieodpłatnie tylko dla uczniów klas 1-3. Wyłoniony w ramach przetargu przewoźnik nie deklaruje odpłatnego przewozu dla uczniów klas starszych. W takiej sytuacji obowiązek bezpiecznego dowozu uczniów do szkoły i z powrotem spada na rodziców/prawnych opiekunów.

Dyrekcja