W bieżącym roku szkolnym nasza Szkoła przystąpiła tradycyjnie do akcji „Dzień bezpiecznego Internetu 2022”.

Ze względu na obostrzenia pandemiczne tegoroczne obchody polegały na przeprowadzeniu
w każdej klasie zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Wychowawcom klas zostały przygotowane stosowne do wieku uczniów materiały edukacyjne, które wykorzystali w pracy ze swoimi podopiecznymi. Sprawozdanie z wykonanych działań zostało przekazane organizatorom a Szkoła Podstawowa w Dukli otrzymała pamiątkowy certyfikat organizatora DBI.

Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do zwiększenia świadomości uczniów i ich bezpieczeństwa.

Koordynator DBI Arkadiusz Twardzik