Dnia 14 listopada w klasie IIa odbyły się zajęcia mające na celu przeprowadzenie autoewaluacji wycieczki przyrodniczej, która odbyła się dwa tygodnie wcześniej na wzgórze Zaśpit. Podstawową inspiracją do przeprowadzenia tego typu zajęć była chęć zgromadzenia informacji o przeprowadzonych zajęciach w terenie i wyciągnięcie wniosków do dalszych działań. Zajęcia ewaluacyjne prowadzone były we współpracy z panią Pauliną Grałek – pracownika Parków Krajobrazowych w Krośnie i pana dyr. Stanisława Fornala. Wyciągniętych wniosków było bardzo dużo, ogólnie można powiedzieć, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w wycieczkach tematycznych i wszelkich zajęciach terenowych, łatwiej zdobywają wiedzę łącząc wysiłek umysłowy i fizyczny. Bardzo aktywnie biorą udział w pracach całej grupy.

Józefa Winnicka-Sawczuk

Galeria>>