1. Termin i czas rekolekcji:

23.03 i 24.03 (czwartek i piątek),

2.  Harmonogram (taki sam w pierwszym i w drugim dniu):

Klasy 5-8:

8:00 – 8:30 – konferencja,

8:30 – 9:00 – śpiew przed liturgią,

9:00 – 9:30 – Eucharystia (wspólna z klasami 0-4).

Klasy 0-4:

8:45 – 9:00 – śpiew przed liturgią,

9:00 – 9:30 – Eucharystia (wspólna z klasami 5-8),

9:30 – 10:00 – konferencja.

  • Autobusy dowożą dzieci tak, jak w dni nauki szkolnej – odwożą odpowiednio we wszystkich kierunkach o godzinie 10:10 z ul. Kościuszki 13 i o godzinie 10:15 z przystanku autobusowego.                
  • Świetlica szkolna pełni opiekę nad uczniami od 630 do 1600.
  • W tych dniach obiady dla uczniów nie będą wydawane.

         Szczegółowa organizacja opieki nad uczniami w poszczególnych klasach zostanie przekazana przez wychowawców.

Dyrekcja