Szanowni Rodzice

Uwzględniając sytuację związaną z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa w Polsce oraz zalecenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla szkół pragniemy przekazać Państwu informacje, które dotyczą szeroko rozumianej profilaktyki w tym zakresie.

Przede wszystkim prosimy, aby rodzice nie posyłali dzieci do szkoły w sytuacji występowania u nich objawów charakterystycznych dla przeziębienia i grypy (gorączka, kaszel, katar, bóle mięśni, trudności w oddychaniu).

Prosimy również o rozmowę z dziećmi na temat podstawowych zasad higieny (mycie rąk, unikanie kontaktu z osobami wykazującymi objawy chorobowe).

W sytuacji, kiedy  dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, rodzic powinien powiadomić  najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

W Szkole wśród dzieci i młodzieży zostanie również przeprowadzona akcja informacyjna w związku z zaistniałym problemem.

Poniżej publikujemy odnośniki internetowe do szczegółowych materiałów związanych z profilaktyką koronawirusa. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią:

♦CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE? >>

♦REKOMENDACJE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH >>

♦INFORMACJE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO >>

plakat informacyjny do pobrania>>

dyrekcja Szkoły Podstawowej w Dukli