Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły:

 • 2.11. 2021
 • 12.11.2021
 • 15.10.2021
 • 2 maja 2022
 • 17 czerwca 2022
 • 24, 25,26 maja 2022 – dni egzaminu ósmoklasisty

Pozostałe dni wolne wynikające z kalendarza roku szkolnego:

 • Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2021
 • Święta Bożego Narodzenia przerwa od 23-31 grudnia 2021
 • 1 stycznia 2022 Nowy Rok
 • Ferie zimowe: 14-27 luty 2022
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 14-19 kwietnia 2022
 • Wakacje 25 czerwca 2022 do 31 sierpnia 2022

red. Arkadiusz  Twardzik