Kalendarz dni wolnych

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone przez dyrektora szkoły:

  • 2.listopada 2020
  • 4-5 stycznia 2021
  • 31 marca 2021
  • 4 czerwca 2021
  • 25, 26,27 maja 2021 – dni egzaminu ósmoklasisty

Pozostałe dni wolne wynikające z kalendarza roku szkolnego:

  • Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2020
  • Święta Bożego Narodzenia przerwa od 23-31 grudnia
  • Ferie zimowe: 15-28 luty 2021
  • Wiosenna przerwa świąteczna: 1-6 kwietnia 2021
  • Wakacje 26 czerwca 2021 do 31 sierpnia 2021

red. Arkadiusz  Twardzik