Informujemy, że do 24 maja 2020. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

Do tego czasu zgodnie z zapowiedzią Ministra Edukacji Narodowej nauka w szkołach będzie prowadzona zdalnie.

Ogłoszono również termin tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Na jego przeprowadzenie wyznaczono dni 16, 17, 18 czerwca 2020r.

Arkadiusz Twardzik-wicedyrektor