Informujemy, że do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym  9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Egzaminy ósmoklasisty zostaną przesunięte na nowe terminy, które zostaną podane do publicznej wiadomości w czasie późniejszym. Podobnie terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych ulegną korekcie.

Arkadiusz Twardzik