Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br.

Na podstawie publikacji MEN informujemy, że:

  • Do 26 czerwca br. przedłużona zostaje przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.
  • Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Ponadto wznowiona zostanie działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchomiona zostaje również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia w tym zakresie.
  • W piątek, 26 czerwca uczniowie będą mogli odebrać świadectwa, chyba, że dyrektor, z uwagi na sytuację epidemiczna, wyznaczy inny termin.
  • Od soboty, 27 czerwca dzieci i młodzież rozpoczną wakacje.