AKCJE SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022 Szkolne Koło Caritas zorganizowało i  przeprowadziło kilka akcji, których rozmiar świadczy o tym, że wszyscy czują ogromną potrzebę pomagania drugiemu człowiekowi, każdemu, kto jest w potrzebie. Do tych akcji należy zaliczyć:

  1. Zbiórka nakrętek dla chorej Marysi, która już przeszła operację kręgosłupa ( na początku akcji była przed operacją), a zgromadzone nakrętki pomogą dziewczynce w rehabilitacji. Do naszej szkolnej akcji włączyła się Szkoła Podstawowa w Wietrznie i Szkoła Podstawowa w Jasionce, za co pięknie dziękujemy.
  2. Świąteczna akcja charytatywna zbiórki nowych zabawek z przeznaczeniem na prezenty dla dzieci chorych i niepełnosprawnych.
  3. Udział w zbiórce pieniędzy dla Krzysia Sarkowicza z Cergowej. W naszej szkole wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły zebraliśmy 3523,60 ( trzy tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt groszy). Akcja ta była przyłączeniem się do akcji zainicjowanej przez Przedszkole Gminne w Dukli.
  4. Zorganizowanie i przeprowadzenie akcji i wsparcia rodziny z Równego, która w pożarze 15 stycznia 2022 roku utraciła dom i cały dobytek. Zebraliśmy wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły 4078,96 ( cztery tysiące siedemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy ).

Wszystkie te akcje prowadzone były w obydwu budynkach naszej szkoły, tj. na ulicy Kościuszki i na ulicy Armii Krajowej. Zaangażowanych w organizację było wiele osób i bez nich nie uzyskalibyśmy tak pięknych efektów w pomaganiu. Bardzo dziękujemy pani Katarzynie Poradyło, pani Marii Twardzik, paniom Lucynie Fornal, Irenie Firlej, pani Henryce Patlewicz i Marcie Borek  oraz uczniom, którzy pomagali w zbiórkach. Jesteśmy szczęśliwi, że z naszej szkoły wysyłane są iskierki dobra. Nigdy nie wiemy, kiedy sami będziemy potrzebowali pomocy, oby nigdy. Ale świadomość, że ludzie zawsze i od razu mobilizują się  i pomagają jest nadzieją na zapas i nadzieją na zawsze. Nadzieją dla wszystkich. Dziękujemy !!!

Organizatorzy     Józefa Winnicka-Sawczuk i Paulina Domaradzka