Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r uczniowie będą uczyć się zdalnie.
Dotyczy to w naszej Szkole następujących dni:

20-22 grudnia 2021

3-5 stycznia 2022

7 stycznia 2022

W imieniu dyrekcji SP Arkadiusz Twardzik