O szkole

Szkoła Podstawowa w Dukli

38-450 Dukla, ul. Kościuszki 13

tel. 134331570

Dyrektor Szkoły: Jerzy Pęcak

e-mail: dyrektor@szkola.dukla.pl

Dodatkowa lokalizacja (klasy 7 oraz 8) w roku szkolnym 2018/2019

Budynek ZS2 w Dukli, ul. Armii Krajowej 1