Ogłoszenie

Piątek – 02-11-2012 jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Obiady i dowozy w tym dniu nie będą organizowane. Świetlica szkolna pełni dyżury od 800 do 1300.