Dla uczniów i rodziców!

Opieka nad dziećmi i młodzieżą w trakcie rekolekcji …

  1. Autobusy dowożą dzieci, tak jak w dni nauki szkolnej – odwożą odpowiednio, we wszystkich kierunkach w godzinach:
    04-04-2011: poniedziałek – tak jak w dni nauki szkolnej – tylko pierwszy kurs,
    05-04-2011: wtorek – 1540,
    06-04-2011: środa – 1100
  2. Wychowawcy zobowiązani są do zapewnienia opieki uczniom w trakcie przejścia z miejsca zbiórki do kościoła i z powrotem – w przypadku uczniów wymagających opieki i dojeżdżających – do świetlicy szkolnej lub miejsca odjazdu autobusów przy budynku szkoły,
  3. Świetlica szkolna pełni opiekę nad uczniami w dniach rekolekcji od 700 do 1600,
  4. Obiady w dniach rekolekcji nie będą wydawane.