Rady egzaminatora – zadania matematyczne

Najważniejsze jest regularne powtarzanie i systematyczność. Nauka „na ostatnią chwilę” przed sprawdzianem nie da takiego wyniku jak porządny wypoczynek przed wysiłkiem umysłowym.

Zadania sprawdzające ostatnią umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce okazują się dla uczniów najtrudniejsze. Dotyczą rozwiązywania problemów praktycznych np. obliczeń dotyczących czasu, pieniędzy, długości i pola. Mogą być zarówno zamknięte, jak i otwarte – dlatego:

 •  Ćwicz wykonywanie działań pisemnych.
 •  Zawsze próbuj rozwiązać zadania matematyczne nawet jeśli wydają się trudne do wykonania. Każde działanie, każdy punkt może się przydać.
 •  Najpierw przeanalizuj zadanie.
 •  Ustal sposób jego rozwiązania.
 •  Opisz sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą odpowiedniego wyrażenia (arytmetycznego, algebraicznego, równania).
 •  Jeśli nie jesteś pewien poprawności rozwiązania, lecz nie masz innego pomysłu, nie przekreślaj tego, co zostało napisane.
 •  Rób obliczenia rachunkowe dotyczące praktycznych sytuacji.
 •  Działania matematyczne licz dwa razy.
 •  Sprawdź poprawność wyniku z warunkami zadania.
 •  Analizuj wyniki obliczeń, oceniaj ich sensowność na każdym etapie rozwiązywania zadań.
 •  Odpowiedzi zapisuj zgodnie z poleceniem.
 • 

Wszystkim przyszłym szóstoklasistom dedykuję zestawienie uwag egzaminatorów, którzy oceniali sprawdziany w latach ubiegłych:

 •  Czytaj uważnie polecenia.
 •  Dbaj o staranność i estetykę zapisu.
 •  Dużo czytaj!
 •  Czytaj ze zrozumieniem (opowiedz innym o tym, co czytałeś).
 •  Odpowiadaj dokładnie na pytania.
 •  Ćwicz wykonywanie działań pisemnych!
 •  Wykonuj więcej zadań związanych z obliczeniami procentowymi.
 •  Więcej czytaj, celem utrwalenia poprawnej pisowni, interpunkcji i ortografii.
 •  Pracuj z tekstem.
 •  Ćwicz krótkie formy wypowiedzi.
 •  Ćwicz umiejętność swobodnego wypowiadania własnych sądów, opinii na różne tematy.
 •  Pisz zdania pojedyncze rozwinięte zamiast złożonych.
 •  Dbaj o staranność zapisu działań matematycznych (niestaranność jest powodem błędów w obliczeniach.
 •  Działania matematyczne licz dwa razy.
 •  Zawsze próbuj rozwiązać zadanie matematyczne – nawet, jeśli wydaje się trudne. Zapisuj każde działanie – każdy punkt może się przydać.
 •  Jeśli nie jesteś pewny poprawności rozwiązania, lecz nie masz innego pomysłu, nie przekreślaj tego, co już zostało napisane.
 •  Nie powtarzaj wyrazów w bliskim sąsiedztwie.
 •  Liczy się jakość a nie ilość napisanego tekstu.
 •  Sprawdź poprawność wyniku z warunkami zadania.
 •  Nie bój się sprawdzianu!

D. Szczepanik