Uczniowie klasy 3b od października 2022 roku zostali zgłoszeni – za zgodą rodziców- i przystąpili do udziału w projekcie wychowawczym „Jak odczytać emocje” i  rozpoczęli realizację zadań wynikających z planu. Program realizowany jest przez Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pierwszymi tematami były;

-Jak się uczyć koncentracji uwagi ?

– Jak trenować myślenie?

Po tematach wstępnych następują kolejne, podczas których uczniowie razem z profesorem Szkiełko pracują zespołowo, poszukują kreatywnych rozwiązań, a także uczą się rozpoznawać, co czują inni. Dzięki temu wzmacniają umiejętność nazywania relacji z rówieśnikami, empatię i świadomość własnych emocji. Praca z programem przebiega cyklicznie przez cały rok szkolny.

Józefa Winnicka-Sawczuk i Paulina Domaradzka