Mieliśmy przyjemność gościć u siebie w klasie panią Elżbietę Peperę – pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejscu Piastowym, która w sposób cykliczny przeprowadziła zajęcia w oparciu o program autorski pracowników poradni.

Głównym celem było;
–    wyrabianie umiejętności nazywania i rozpoznawania emocji własnych i innych;
–    kształcenie umiejętności współdziałania w grupie;
–    stosowanie przyjętych zasad zachowania;
–   nabywanie umiejętności radzenia w różnych sytuacjach społecznych, oraz

– zmiana zachowań nieakceptowanych na bardziej pożądane i społecznie akceptowane;
– przełożenie wyuczonych i wyćwiczonych zachowań w rzeczywistość;
– kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów;
– rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;
– uczenie rozpoznawania, nazywania i rozumienia własnych i cudzych emocji i potrzeb;
– poznanie metod radzenia sobie z emocjami;
– uczenie odreagowania napięć emocjonalnych;
– trening umiejętności komunikacyjnych;
– praca nad przestrzeganiem zasad i norm
– rozwijanie poczucia własnej wartości.

Bardzo dziękujemy pani Eli za przeprowadzone tak bardzo ważne w dzisiejszym świecie tematy.

Józefa Winnicka-Sawczuk i Paulina Domaradzka

Zdjęcia w galerii>>