Stołówka

UWAGA !!!

Od 1 marca wpłaty za obiady można uiszczać tylko bezgotówkowo

nowy numer rachunku na który należy wpłacać opłatę:

95 1130 1105 0005 2475 6920 0002

W dopisku proszę podawać:

– imię nazwisko dziecka

– miesiąc

– miejscowość szkoły (np. Sp. Dukla)

Posiłki w stołówce szkolnej przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, na bazie wysokiej jakości produktów, od lokalnych dostawców oraz spełniają wymogi obowiązującego rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016 poz. 1154).

Kto może korzystać z posiłków w stołówce?

  1.  uczniowie Szkoły Podstawowej w Dukli
  2.  uczniowie pozostałych szkół z terenu Gminy Dukla
  3.  nauczyciele
  4.  Gminny Klub Seniora

Jak można zapisać się i ile kosztują posiłki?

Aby zapisać się na posiłki, należy wypełnić druk deklaracji na dany rok szkolny oraz oświadczenie RODO, które stanowi integralną część deklaracji. (Zapisać się można także, w trakcie roku szkolnego.)

W deklaracji można zaznaczyć posiłki na wszystkie lub wybrane dni w tygodniu.

Jednodaniowy posiłek obiadowy kosztuje odpowiednio:

3,50zł – uczniowie

4,50zł – uczniowie

9,00zł – nauczyciele (4,50 zł tzw. wsad do kotła + 4,50 zł koszty przygotowania  posiłku)

Opłata za posiłki naliczana jest z góry, za dni robocze w miesiącu (chyba, że zostały zaznaczone wybrane dni w tygodniu).

Do pobrania

1 deklaracja dzieci szkoły zewnętrzne

2 deklaracja dzieci Szkła Podstawowa w Dukli

3 deklaracja nauczyciel Szkoła Podstawowa w Dukli

4 OŚWIADCZENIE RODO

Jak można zapłacić za posiłki?

Opłatę można uiścić

  •   na wskazany numer rachunku bankowego  (po wcześniejszym ustaleniu kwoty wpłaty)

Co należy zrobić w przypadku choroby, wycieczki lub nieobecności dziecka na obiedzie?

Należy zgłosić tzw. odpis. Aby odpis mógł być uwzględniony i odliczony od płatności  w kolejnym miesiącu, należy zgłosić nieobecność dziecka na posiłku najpóźniej do godziny 8.30  w danym dniu.

Odpis można zgłosić

  • osobiście u kierownika stołówki,
  • telefonicznie  (13-43-317-80 , 780-051-990  – kierownik stołówki lub 13-43-317-84 świetlica lub 13-43-317-85 kasa),
  • przez pocztę internetową, e-mail:  stolowka@szkola.dukla.pl

W jakich godzinach można skorzystać z posiłku?

Posiłek obiadowy dla szkół zewnętrznych wydawany jest w termosach o godzinie 10.30

Posiłek  obiadowy dla uczniów i pracowników szkoły w Dukli wydawany jest od godziny 12.00 do 14.55

W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.