Miło mi poinformować, iż złożony przez naszą szkołę wniosek, w ramach 3 rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu”  na kwotę 99 996,00 zł przeszedł pozytywnie i uzyskaliśmy 80 % dofinansowania projektu, co stanowi kwotę 79996,80 zł.

W ramach projektu przeprowadzono:

 • odnowienie pomieszczeń jadalni, w budynku przy ulicy Kościuszki 13,
 • wykonano całkiem nową, nowoczesną rozdzielnię posiłków z jadalnią, w  budynku przy ul Armii Krajowej 1,
 • dokupiono nowy drobny sprzęt oraz między innymi nowe urządzenia,  stoły, okapy,
 • zamontowano nowe zbiorniki na ciepłą wodę użytkową.

ZAPISY NA STOŁÓWKĘ SZKOLNĄ

na rok 2020/2021

Dzieci klasy 0 – 5

Do pobrania:

http://server635318.nazwa.pl/wp/wp-content/uploads/2020/08/informacja-dla-rodziców-kl-od-2-do-5.docx

http://server635318.nazwa.pl/wp/wp-content/uploads/2020/08/deklaracja-kl-0-8-Sp-Dukla.png

http://server635318.nazwa.pl/wp/wp-content/uploads/2020/08/oświadczenie-RODO.png

Dzieci klasy 6 – 8

Do pobrania:

http://server635318.nazwa.pl/wp/wp-content/uploads/2020/08/informacja-dla-rodziców-kl-od-6-do-8.docx

http://server635318.nazwa.pl/wp/wp-content/uploads/2020/08/deklaracja-kl-0-8-Sp-Dukla.png

http://server635318.nazwa.pl/wp/wp-content/uploads/2020/08/oświadczenie-RODO.png

nauczyciele

Do pobrania:

http://server635318.nazwa.pl/wp/wp-content/uploads/2020/08/informacja-dla-nauczycieli.docx

http://server635318.nazwa.pl/wp/wp-content/uploads/2020/08/deklaracja-nauczyciel.png

http://server635318.nazwa.pl/wp/wp-content/uploads/2020/08/oświadczenie-RODO.png

UWAGA !!!

Od 1 marca wpłaty za obiady można uiszczać tylko bezgotówkowo

nowy numer rachunku na który należy wpłacać opłatę:

95 1130 1105 0005 2475 6920 0002

W dopisku proszę podawać:

– imię nazwisko dziecka

– miesiąc

– miejscowość szkoły (np. Sp. Dukla)

Posiłki w stołówce szkolnej przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, na bazie wysokiej jakości produktów, od lokalnych dostawców oraz spełniają wymogi obowiązującego rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016 poz. 1154).

Kto może korzystać z posiłków w stołówce?

 1.  uczniowie Szkoły Podstawowej w Dukli
 2.  uczniowie pozostałych szkół z terenu Gminy Dukla
 3.  nauczyciele
 4.  Gminny Klub Seniora

Jak można zapisać się i ile kosztują posiłki?

Aby zapisać się na posiłki, należy wypełnić druk deklaracji na dany rok szkolny oraz oświadczenie RODO, które stanowi integralną część deklaracji. (Zapisać się można także, w trakcie roku szkolnego.)

W deklaracji można zaznaczyć posiłki na wszystkie lub wybrane dni w tygodniu.

Jednodaniowy posiłek obiadowy kosztuje odpowiednio:

3,50zł – uczniowie

4,50zł – uczniowie

9,00zł – nauczyciele (4,50 zł tzw. wsad do kotła + 4,50 zł koszty przygotowania  posiłku)

Opłata za posiłki naliczana jest z góry, za dni robocze w miesiącu (chyba, że zostały zaznaczone wybrane dni w tygodniu).

Jak można zapłacić za posiłki?

Opłatę można uiścić

 •   na wskazany numer rachunku bankowego  (po wcześniejszym ustaleniu kwoty wpłaty)

Co należy zrobić w przypadku choroby, wycieczki lub nieobecności dziecka na obiedzie?

Należy zgłosić tzw. odpis. Aby odpis mógł być uwzględniony i odliczony od płatności  w kolejnym miesiącu, należy zgłosić nieobecność dziecka na posiłku najpóźniej do godziny 8.30  w danym dniu.

Odpis można zgłosić

 • osobiście u kierownika stołówki,
 • telefonicznie  (13-43-317-80 , 780-051-990  – kierownik stołówki lub 13-43-317-84 świetlica lub 13-43-317-85 kasa),
 • przez pocztę internetową, e-mail:  stolowka@szkola.dukla.pl

W jakich godzinach można skorzystać z posiłku?

Posiłek obiadowy dla szkół zewnętrznych wydawany jest w termosach o godzinie 10.30

Posiłek  obiadowy dla uczniów i pracowników szkoły w Dukli wydawany jest od godziny 12.00 do 14.55

W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.

Posiłki w stołówce szkolnej przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, na bazie wysokiej jakości produktów, od lokalnych dostawców oraz spełniają wymogi obowiązującego rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016 poz. 1154).

Kto może korzystać z posiłków w stołówce?

 1.  uczniowie Szkoły Podstawowej w Dukli
 2.  uczniowie pozostałych szkół z terenu Gminy Dukla
 3.  nauczyciele
 4.  Gminny Klub Seniora

Jak można zapisać się i ile kosztują posiłki?

Aby zapisać się na posiłki, należy wypełnić druk deklaracji na dany rok szkolny oraz oświadczenie RODO, które stanowi integralną część deklaracji. (Zapisać się można także, w trakcie roku szkolnego.)

W deklaracji można zaznaczyć posiłki na wszystkie lub wybrane dni w tygodniu.

Jednodaniowy posiłek obiadowy kosztuje odpowiednio:

3,50zł – uczniowie

4,50zł – uczniowie

9,00zł – nauczyciele (4,50 zł tzw. wsad do kotła + 4,50 zł koszty przygotowania  posiłku)

Opłata za posiłki naliczana jest z góry, za dni robocze w miesiącu (chyba, że zostały zaznaczone wybrane dni w tygodniu).

Do pobrania

1 deklaracja dzieci szkoły zewnętrzne

2 deklaracja dzieci Szkła Podstawowa w Dukli

3 deklaracja nauczyciel Szkoła Podstawowa w Dukli

4 OŚWIADCZENIE RODO

Jak można zapłacić za posiłki?

Opłatę można uiścić  do trzeciego dnia roboczego miesiąca w:

 •    KASIE w Szkole Podstawowej w Dukli,
 •    uczniowie pozostałych szkół z terenu Gminy Dukla u dyrektora szkoły
 •   na wskazany numer rachunku bankowego  (po wcześniejszym ustaleniu kwoty wpłaty)

po tym terminie od należnej kwoty system rozliczeniowy dolicza ustawowe odsetki.

Co należy zrobić w przypadku choroby, wycieczki lub nieobecności dziecka na obiedzie?

Należy zgłosić tzw. odpis. Aby odpis mógł być uwzględniony i odliczony od płatności  w kolejnym miesiącu, należy zgłosić nieobecność dziecka na posiłku najpóźniej do godziny 8.30  w danym dniu.

Odpis można zgłosić

 • osobiście u kierownika stołówki,
 • telefonicznie  (13-43-317-80  kierownik stołówki lub 13-43-317-84 świetlica lub 13-43-317-85 kasa),
 • przez pocztę internetową, e-mail:  stolowka@szkola.dukla.pl

W jakich godzinach można skorzystać z posiłku?

Posiłek obiadowy dla szkół zewnętrznych wydawany jest w termosach o godzinie 10.30

Posiłek  obiadowy dla uczniów i pracowników szkoły w Dukli wydawany jest od godziny 12.00 do 14.55

W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.