PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY w klasach IV – VI 

  • Wymagania do poszczególnych działów klasa 4  
  • Wymagania do poszczególnych działów klasa 5  
  • Wymagania do poszczególnych działów klasa 6  

 

Beata Szubrycht, Katarzyna Poradyło, Wioletta Kasprzycka, Maria Twardzik