Klasa 2b przystąpiła do uczestnictwa w realizacji całorocznych dwóch projektów edukacyjnych, które  przebiegają w całym roku szkolnym 2021/22.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”- patronat obejmuje między innymi Kuratorium Oświaty w Łodzi , MEN, Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zakamarek- Ekotriki na kąciki”- patronat obejmuje między innymi Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Realizowane projekty są zgodne z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkami polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2021/22.

Józefa Winnicka-Sawczuk

Paulina Domaradzka