ZWROT PODRĘCZNIKÓW W KLASACH 1-5

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas pierwszych i czwartych nie zwracają podręczników, natomiast uczniowie klas drugich, trzecich i piątych dokonują zwrotu podręczników, kolejno, w dniach: 22, 23, 24.06.2020. Wychowawcy klas prześlą uczniom i rodzicom szczegółowe harmonogramy zwrotu podręczników, które należy ściśle przestrzegać.

Stanisław Fornal

wicedyrektor