Informacje i dokumenty szkolne

Plan lekcji 2021/20212

Statut Szkoły Podstawowej w Dukli

Program wychowawczo profilaktyczny

Koncepcja Pracy Szkoły

 Misja i Wizja Szkoły

Szkolny zestaw programów nauczania 2020/2021

Szkolny zestaw podręczników 2020/2021

Dyżury nauczycieli dla rodziców 2019/2020

Kalendarium imprez szkolnych 2019/2020

Regulamin Organizacji Konkursów Przedmiotowych PKO 2019/2020

Regulamin udostępniania podręczników szkolnych

Ewaluacja wewnętrzna 2017/2018

Ewaluacja wewnętrzna 2018/2019

 Kompetencje kluczowe-poradnik
BEZPIECZNA SZKOŁA –  PORADNIK na temat “Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”