Ważne dokumenty


Informacje i dokumenty szkolne

Plan lekcji 2018-19 — II semestr

Statut Szkoły Podstawowej w Dukli

Program wychowawczo profilaktyczny

Koncepcja Pracy Szkoły

Misja i Wizja Szkoły

Szkolny zestaw programów nauczania

Szkolny zestaw podręczników

Regulamin udostępniania podręczników szkolnych

 Ewaluacja wewnętrzna 2017/2018

 Kalendarium imprez szkolnych 2018-2019

 Dyżury nauczycieli dla rodziców – 2018-19 

Procedura ewakuacji-lokalizacja budynku, ul. Kościuszki 13