Ważne dokumenty


Informacje i dokumenty szkolne

Plan lekcji 2019-20

Statut Szkoły Podstawowej w Dukli

Program wychowawczo profilaktyczny

Koncepcja Pracy Szkoły

 Misja i Wizja Szkoły

Szkolny zestaw programów nauczania 2019/2020

Szkolny zestaw podręczników 2019/2020

Regulamin udostępniania podręczników szkolnych

Ewaluacja wewnętrzna 2017/2018

Ewaluacja wewnętrzna 2018/2019

Kalendarium imprez szkolnych 2018-2019

Dyżury nauczycieli dla rodziców – 2018-19 

Procedura ewakuacji-lokalizacja budynku, ul. Kościuszki 13

 Kompetencje kluczowe-poradnik
BEZPIECZNA SZKOŁA –  PORADNIK na temat “Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”