Informacja Dyrektora Szkoły dla rodziców w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

Szanowni rodzice !!!

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej informuję, że od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
• zajęcia w szkole będą zawieszone na 2 tygodnie od 12 do 25 marca
• 12 i 13 marca br. to dni, ( rozwiązanie przejściowe) w których w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze, prosimy o wstrzymanie się z posyłaniem uczniów do szkoły jedynie w sytuacji braku możliwości zapewnienia opieki w domu uczniowie mogą korzystać ze świetlicy w budynku szkoły przy ul Kościuszki 13.
• Od 16 do 25 marca szkoła zawiesza swoją działalność.

Zwracam się z apelem o sprawdzanie wiadomości na e –dzienniku ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna i rozwojowa, o wszelkich zmianach będę niezwłocznie informował za pomocą dziennika elektronicznego oraz informacji wywieszonej na drzwiach wejściowych do szkół.

Jerzy Pęcak